Initiatiefnemers Windpark Papenslagweg dreigen met rechter

0
Deze afbeelding toont de afmetingen van de beoogde windturbines (bron: Pure Enerigie - www.windparkpapenslagweg.nl - feb. 2023)

LOCHEM/EXEL – De initiatiefnemers van windpark Papenslagwerk hebben een brief naar de Provincie Gelderland gestuurd waarin Gedeputeerde Staten worden aangespoord om de ruimtelijke procedure voor het windpark, op de grens van Lochem en Hof van Twente, alsnog te starten. De provincie liet eerder weten dat de procedure kan wachten tot er nieuwe landelijke normen voor windmolens zijn. Dat is ook het standpunt van de gemeente Lochem. De provincie draagt het bevoegd gezag overg aan de gemeente als Lochem de ruimtelijke procedure start.

[update] In de eerste versie van dit bericht stond dat de provincie het bevoegd gezag heeft overgedragen aan de gemeente Lochem. Dit is niet juist. Uit een brief van april blijkt dat de provincie bereid is dit te doen als Lochem de ruimtelijke procedure start. Daar is tot nu toe geen sprake van, dus is de provincie nog altijd aan zet en aanspreekbaar.

De initiatiefnemers – Pure Energie en de lokale partijen Walow BV en LochemEnergie – vinden dat de provincie op grond van geldende regels verplicht is om een aanvraag in behandeling te nemen. Door dit niet te doen zou er sprake zijn van een ‘onbetrouwbare overheid’, zo is te lezen in de brief die naar Arnhem is gestuurd. Als GS volharden in de weigering dreigen de initiatiefnemers met juridische stappen.

Onderbouwing

Volgens hen is de verwijzing naar de op handen zijnde landelijke normen onvoldoende onderbouwing van de weigering. Ze vinden dit bovendien haaks staan op eerdere schriftelijke uitingen van gedeputeerde Ans Mol waarin wordt gesteld dat wachten op nieuwe normen niet nodig is. Bij de discussie over de eventuele overdracht van het bevoegd gezag naar de gemeente Lochem stelde Mol in feite dat de gemeente het gezag niet naar zich toe mag trekken met als doel om de zaak te vertragen.

De initiatiefnemers vinden verder dat de provincie het plan voor drie windmolens bij Exel anders behandelt dan vergelijke projecten. Verwezen wordt naar windpark Lingewaard-A15, dat ondanks wél in procedure is genomen. Ook wordt strijdigheid vermoed met regels uit de Elektriciteitswet en de Europese Noodverordening.

Rechter

Als via ‘goed overleg’ geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de gang naar de rechter serieus overwogen. De provincie en gemeente wijzen het verzoek, in de ogen van de initiatiefnemers, af om voor hen onbegrijpelijke redenen en  zonder deugdelijke inhoudelijke afweging.

In de Elektriciteitswet staat dat de provincie de besluitvorming kan overlaten aan de gemeente als dit tot versnelling van de procedure leidt of als er andere duidelijke voordelen zijn te verwachten van die stap. Van versnelling lijkt in Lochem geen sprake te kunnen zijn, want de gemeente wil nog steeds wachten op de landelijke normen en op basis daarvan eigen windbeleid opstellen. De initiatiefnemers verwachten dat dit meerdere jaren vertraging oplevert. Ook zien zij geen andere aanmerkelijke voordelen van de overdracht van het gezag naar de gemeente.

Verzet

Het verzet uit de omgeving van het plangebied is onverminderd groot. Naast inwoners van de gemeente Lochem is ook aan de andere kant van de provinciegrens – in de gemeente Hof van Twente – een verzetshaard ontstaan in de vorm van de Stichting Slagkracht. Omwonenden wijzen niet alleen op de enorme hoogte van de beoogde turbines, maar ook op mogelijke overlast, of zelfs gezondheidsklachten, in de vorm van geluid en slagschaduw. Natuurorganisaties vrezen vogelsterfte en het uiteindelijke verdwijnen van soorten als de wespendief.

Op windparkpapenslagweg.nl is een bericht te lezen met onder meer een link naar de brief die naar de provincie is gestuurd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here