Vruchtbare Kringloop Oost houdt inspiratiebijeenkomst

0

BORCULO – ‘Samen sterk’ is het thema van de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost), die op donderdag 15 februari wordt gehouden in zaal Kerkemeijer in Borculo. Te gast zijn onder andere de landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel: Harold Zoet en Maurits von Martels. Avondvoorzitter Stefan te Selle gaat met hen in gesprek over het boerenperspectief in beide provincies.

(Meer informatie over de vereniging de video boven dit bericht)

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost is een lerend netwerk van melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers op alle grondsoorten in Oost-Nederland. Tijdens de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst delen gasten wat er op de sector af komt, wat dit betekent en hoe je daar samen praktisch op in kunt spelen. Op 15 februari staan de thema’s bodem en beleid centraal.

Teeltrotatie

Giske Warringa, projectleider en deelnemer aan het project ‘Samenwerking akkerbouw
melkveehouderij Drenthe’, gaat onder andere in op ervaringen met hoe en waarom een ruimere teeltrotatie een positief effect heeft op het bodemleven en de druk van plantenziekten. Gerard Abbink, adviseur bij Groeikracht, vertaalt deze boodschap vervolgens naar Oost-Nederland. Hij gaat in op de vragen: ‘Wat zijn kansen en belemmeringen en waar kunnen we mee aan de slag?’

Daarna gaat VK-Oost-bestuurslid Stefan te Selle aan tafel met de landbouwgedeputeerden
van Gelderland en Overijssel. In een open vraaggesprek voelt hij ze aan de tand over onder
andere de provinciale plannen voor het platteland, de rol en ruimte voor de landbouw, de
beloning voor boeren en wat de waarde is van VK-Oost voor beide provincies. Aanwezigen
kunnen vooraf op het online-aanmeldformulier vragen stellen die in overleg tijdens de avond aan de politici voorgelegd worden.

Muziek

Tijdens de avond verzorgt Irene van der Aart de muzikale begeleiding. Van der Aart is
theatermaker, cabaretière en columnist bij de Gelderlander. Op een interactieve manier vat
ze de bijeenkomst samen en brengt ze ter afsluiting – samen met de aanwezigen – een
pakkend lijflied ten gehore.

Aanmelden
VK-Oost nodigt leden en andere geïnteresseerden van harte uit voor de Inspiratiebijeenkomst. Opgeven is verplicht en kan tot 9 februari via: vruchtbarekringloopoost.nl/vk-oost-inspiratiebijeenkomst-samen-sterk/
De inloop is vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur. Het adres van zaal Kerkemeijer is
Ruurloseweg 51. Op www.vruchtbarekringloopoost.nl is meer informatie te vinden over de bijeenkomst en de vereniging.