Vragen GB en VVD over ‘bedreigde’ paasvuren

0
Het paasvuur van Klein Dochteren in 2017 (archieffoto: Kira van Londen)

LOCHEM – De VVD en GemeenteBelangen (GB) hebben maandavond vragen gesteld over paasvuren in de gemeente. Dit naar aanleiding van bericht dat sommige organisatoren het niet op grond van de gestelde regels niet meer aandurven. In de praktijk blijkt de soep niet zo heet als het lijkt.

Beide fracties zien dit als een bedreiging van een traditie die in de Achterhoekse cultuur is geworteld. Dat is volgens burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve geenszins het geval. De reden waarom regels uit 2012 nu als nieuw worden uitgelegd, is haast te stom voor woorden.

Het lijkt nu alsof die regels pas in 2018 voor het eerst werden gepubliceerd en met terugwerkende kracht met ingang van 2012 van toepassing waren. In werkelijkheid werden de ‘nieuwe’ regels in 2012 gewoon, via de toen gebruikelijke kanalen, gepubliceerd. Voor vaststelling werden bovendien 14 bekende organisatoren van paasvuren gehoord. Hun mening werden waar mogelijk meegenomen.

Overheid.nl

Maar daarna kwam de website Overheid.nl om de hoek kijken. Dat is een platform waar overheden hun beleidsregels en -plannen publiceren. Van ‘t Erve: ,,We vonden het wel een goed idee om daar ook onze regels rond paasvuren te publiceren. De applicatie kent echter slachts de mogelijkheid om nieuwe items in te voeren.” Zo kwam het dat de al 6 jaar oude regels als nieuw werden gepresenteerd. En met de terugwerkende kracht tot 2012 als ‘noodgreep’.

Over de zorgen van GB en VVD over traditie en cultuur zei de burgemeester:  ,,Paasvuren zijn een prachtige regionale traditie. Die willen wij uiteraard ook koesteren. Goede en duidelijke regels kunnen daarbij helpen.” De regels zijn volgens hem tot stand gekomen na afweging over brandveiligheid, het belang van de organisatoren en van tegenstanders. Die laatsten zijn er volgens Van ‘r Erve steeds meer.

Locaties

Hij zegt dat met name eisen over afstand tot nabije woningen en natuur in 2012 wat scherper zijn gesteld. Daardoor moesten enkele organisatoren van vuren op zoek naar een nieuwe locatie. Die zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. De burgemeester zegt dat de gemeente bereid is mee te denken op dat vlak.

In Lochem zijn de regels volgens het college niet strenger dan in buurgemeenten en ze maken het niet haast onmogelijk een paasvuur te houden, zoals de vragenstellers suggereerden. In andere gemeenten gelden vaak juist strengere regels ten aanzien van de afstand tot natuurelementen. Dat komt omdat hier relatief veel loofbomen groeien. Daarvoor gelden soepeler regels dan bij de veel brandbaarder naaldbomen.