Wethouder Ria Leliveld neemt asieltaken Lochem op zich

0
Wethouder Ria Leliveld (foto: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – Wethouder Ria Leliveld (VVD) voegt, vanaf 1 mei, de ‘brede asielopgave’ toe aan haar portefeuille. Dat omvat de opvang of huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en statushouders, plus het faciliteren van noodzakelijke voorzieningen. Ter compensatie van de extra taken neemt wethouder Lex de Goede (MmL) de portefeuille grondzaken van haar over.

Leliveld was al verantwoordelijk voor inburgering en, deels, voor huisvesting van statushouders. De opvang van ontheemden uit Oekraïne was – sinds het uitbreken van de oorlog – een taak voor de burgemeester op basis van noodwetgeving. Die noodwetgeving is op 12 maart vervangen door gewone wetgeving. Via de Spreidingswet worden gemeenten verplicht mensen op te nemen. Dit moet uiterlijk op 1 juli 2025 zijn gerealiseerd. Voor de gemeente Lochem gaat het, volgens de huidige stand, om 211 personen.

Politieker

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zegt: “De asielopgave is nu meer structureel geworden en dat maakt het ook politieker van aard. Het is goed om het bij een wethouder onder te brengen, zodat de gemeenteraad en inwoners weten waar de verantwoordelijkheid ligt en wie ze kunnen aanspreken.” Het college werkt, op verzoek van de gemeenteraad, aan een visiedocument over asiel en het is beter dat de verantwoordelijk wethouder daar al in de ontwikkelingsfase bij is betrokken. Ria Leliveld hoopt dat deze visie nog voor het zomerreces naar de raad kan worden gestuurd.

De taakstelling die voortvloeit uit de Spreidingswet kan in één klap worden gerealiseerd als het COA het Pactum-terrein in Ampsen aankoopt. Daarover zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden en ook dit maakt deel uit van het visiedocument. Het COA liet eerder weten dat het in Ampsen, als het allemaal doorgaat, naast kansrijke asielzoekers, vooral statushouders onder wil brengen die al zijn toegewezen aan een gemeente in de regio, waaronder Lochem zelf.

Opvanglocatie

De vestiging van zo’n Regionale Opvang Locatie (ROL) kan ook een ander probleem oplossen. De Rekenkamercommissie stelde in een onlangs verschenen rapport vast dat de gemeente Lochem het niet slecht doet qua asielopvang. De start van de inburgering van een aan de gemeente toegewezen statushouder moet formeel al in het asielzoekerscentrum beginnen. Dat lukt nog niet goed, zo stelde de Rekenkamer. Leliveld zegt: “We vinden dat mensen eerst de kans moeten krijgen om aan ons land te wennen voordat ze aan inburgering en taal beginnen.”

De burgemeester vult aan: “Het is ook bijna niet te doen. We krijgen soms statushouders toegewezen die verblijven in een azc in Zeeland. De inburgering moet plaatsvinden in de gemeente waaraan de persoon is toegewezen. Dat is qua vervoer en reistijd niet te doen.”

Morele taak

Ria Leliveld is zich bewust van de verantwoordelijkheid die haar te wachten staat: “Vluchtelingen opvangen is een wettelijke taak. En ook een morele verantwoordelijkheid die wij als gemeente willen oppakken. Hoewel het een pittige opgave is, vind ik het eervol om hiermee aan de slag te gaan.” Haar portefeuille bestaat verder uit economie, recreatie en toerisme, mobiliteit en bestuurlijke vernieuwing. Ook is ze kernwethouder voor Lochem, Harfsen en Kring van Dorth.