Vragen D66 na klachten over werk van Circulus Berkel

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de planning van Circulus Berkel als het gaat om het onderhoud van zandwegen en openbaar groen. Ook de herplant van bomen kwam ter sprake. Uit de antwoorden van het college blijkt dat Circulus Berkel zichzelf moet beoordelen op de kwaliteit van het geleverde werk.

D66 kreeg signalen van mensen in het buitengebied die meldden dat het onderhoud van zandwegen veel slechter is geregeld dan voorheen. In de winter zijn sommige zandwegen een modderpoel. Soms gaat dit zo ver dat sommige woningen slechts te voet bereikbaar zijn. Ook leiden slechte wegen tot schade aan voertuigen.

Ook hoorde D66 van klachten van onderaannemers van Circulus Berkel. Er zou regelmatig sprake zijn van opdrachten om dermate hoog gras te maaien dat de grasmachines vastlopen.

Herplant
Een ander vraag ging over de herplant van bomen en met name het tijdstip waarop dit gebeurt. Tot twee keer toe zou dit te laat zijn gebeurd waardoor veel jonge eiken het loodje hebben gelegd. Daardoor vraagt D66 zich af welke afspraken de gemeente heeft met Circulus Berkel en in hoeverre het bedrijf deze nakomt.

Wat dat laatste betreft is het antwoord nogal ontnuchterend. Circulus Berkel controleert vooral zichzelf. Wel wordt periodiek gerapporteerd aan de gemeente over uitgevoerd werk en het resultaat daarvan. En verder is er eens per kwartaal overleg met de gemeente over afwijkingen van gemaakte afspraken.

Toezicht
Op de vaag wie verantwoordelijk is voor de planning, wie voor de uitvoering en wie beide zaken controleert, schrijft het college letterlijk: ‘Circulus-Berkel is zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering binnen de door de gemeente gestelde eisen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. CB voert toezicht op uitbestede werkzaamheden. Daarnaast controleren zij hun eigen werkzaamheden in de openbare ruimte d.m.v. een cyclische schouwronde…’

Zandwegen
Wat betreft de zandwegen schrijft het college dat wegen die veel worden bereden 1 tot 5 keer per jaar worden geschaafd. De frequentie is afhankelijk van verkeersdruk, ligging, klachten en meldingen en van de waarneming van de eigen toezichthouder.

Zandwegen met een lage verkeersintensiteit worden meestal maar eens per 5 jaar onderhouden. Het beheer wordt grotendeels uitgevoerd in eigen beheer door Circulus-Berkel binnen het taakstellend budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt.

Openbaar groen
Onderhoud van openbaar groen is afhankelijk van een ‘vastgestelde beeldkwaliteit’, zo laat het college weten. Er bestaan geen afspraken over de frequentie van onderhoud. Het openbaar groen moet voldoen aan de beeldkwaliteit waaraan beplanting, gras en bomen moeten voldoen. Circulus Berkel kan zelf bepalen op welke wijze en wanneer onderhoud wordt gepleegd.

De herplant van laanbomen, ter vervanging van gekapte exemplaren, vindt bij voorkeur in het najaar en in de winter plaats. In het afgelopen jaar vond dit pas laat in het voorjaar plaats, waardoor sommige jonge aanplant het niet overleefde. Volgens het college was de late aanplant door de ‘maatschappelijke weerstand’ tegen de kap van laanbomen. Overleg met omwonenden en dorpsraden kost vaak veel tijd. Dit jaar zou alles wel op tijd moeten worden uitgevoerd, zo luidt de boodschap.

1 REACTIE

  1. Het maaien van de grasvelden in Lochem-West was ook slecht.. hoog bloeiend gras… onprettig voor allergie patienten.

Comments are closed.