Vragen bij procedure rond ‘t Barge Eefde

0
Landgoed 't Barge in Eefde (Bron: Google Maps)

EEFDE/LOCHEM – Is het normaal dat het college de gemeenteraad terugfluit als het gaat om een eerder genomen besluit? Fractievoorzitter Marian Beuke vroeg eens rond en denkt dat het Lochemse college daarmee een tamelijk unieke actie heeft ondernomen. Het draait allemaal om het bestemmingsplan voor landgoed ‘t Barge in Eefde.

Cadeautje
De eigenaren van ‘t Barge willen in het landhuis aan de Schurinklaan maximaal 5 appartementen realiseren. Het college stelde de raad voor om hieraan mee te werken via aanpassing van het bestemmingsplan. De raad besloot daar op 4 juli niet aan mee te werken. De argumenten waren onder meer dat het een ‘cadeautje’ aan de eigenaren is omdat de waarde van het landhuis daardoor flink zal toenemen en dat daar geen maatschappelijke wederdienst tegenover staat.

Memo
Het college stuurde de raad daarna een memo waarin staat dat de gebruikte argumenten tegen vaststelling van het bestemmingsplan zeer waarschijnlijk geen stand houden bij de rechter als de eigenaren in beroep gaan. Dit zou komen omdat er geen ruimtelijke onderbouwing van de afwijzing is te vinden in de aangevoerde argumenten. Volgens een door het college geraadpleegde juridisch adviseur kan een bestemmingsplan uitsluitend op ruimtelijke gronden worden afgewezen.

Advies
PvdA en GL vinden dat ook inhoudelijke gronden meewegen bij een beslissing over een bestemmingsplan. Die zouden in dit geval zwaarwegend genoeg zijn. Beide fracties willen eerst nader juridisch advies inwinnen alvorens het concept-voorstel van het college om het bestemmingsplan alsnog vast te stellen in behandeling te nemen. Omdat er tijdens de raadsvergadering van maandag (19/9) geen besluit hoefde te worden genomen, hebben zij die tijd.