Vorming Adviesraad Sociaal Domein Lochem met hindernissen

0
foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – De gemeente Lochem werkt aan de vorming van een Adviesraad Sociaal Domein. Dit adviesorgaan komt in de plaats van Wmo-raad en de cliëntenraad van Het Plein (werk en inkomen). Het proces heeft ertoe geleid dat de huidige Wmo-raad het bijltje erbij neer gooide.

Inzicht
De Wmo-raad en het Lochemse college hebben een fors verschil van inzicht, zo blijkt uit een memo van B&W aan het adres van de gemeenteraad. Kortweg komt het erop neer dat de Wmo-raad sterke voorkeur had voor het uitbouwen van dat orgaan tot de beoogde bredere Adviesraad.

Competenties
Het college wil echter liever een geheel nieuw orgaan optuigen waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de competenties van de leden. Doel is de betrokkenheid van een grotere en meer diverse groep cliënten/inwoners bij het gemeentelijk beleid. Dit was voor de Wmo-raad aanleiding om het ontslag in te dienen. Het college zegt dit te betreuren en geeft aan ‘de goede activiteiten van de Wmo-raad’ te willen behouden.

Ondersteuning
Inmiddels is Lochemer Fred Kagie, voormalig bestuurder van FNV Bondgenoten, aangesteld als externe ondersteuner. Hij begeleidt het proces richting de definitieve vorming van de Adviesraad Sociaal Domein. Begin 2018 wordt zo snel mogelijk gestart met de nieuwe raad. Het nieuwe orgaan gaat aan de slag aan de hand van een thema. Ook worden dan de profielen van mensen die bij de club passen vastgesteld.

Nut en noodzaak
De gemeente omschrijft nut en noodzaak van de raad als volgt:
‘De Adviesraad Sociaal Domein Lochem (hierna Adviesraad) is vergeleken met de huidige adviesraden een breder orgaan met een grotere verantwoordelijkheid om te signaleren, inwoners met ervaring bij de advisering te betrekken en met een proces-bewakende taak richting gemeente. Ook voor de gemeente geldt dat zij een grotere, meer proactieve rol dan voorheen heeft. Voor beiden, Adviesraad en de gemeente geldt dat er specifieke competenties gevraagd worden.’

Samen met de nieuwe Adviesraad worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt die zo spoedig mogelijk geborgd worden in een nieuwe verordenign. Vervolgens wordt de verordening Wmo-raad ingetrokken. Dit moet de gemeenteraad doen.