Kersverse Adviesraad Sociaal Domein zoekt versterking

0
Foto ter illustratie (Bron: rawpixel.com from Pexels.com)

LOCHEM – In januari is de Adviesraad Sociaal Domein van start gegaan. Deze bestaat uit 7 kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De raad zoekt nog versterking van ervaringsdeskundige inwoners, professionals en mantelzorgers.

De Adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april wordt het eerste advies aangeboden aan het college van B&W. De Adviesraad wil alle ervaringen, meningen en geluiden uit de samenleving vertalen in goede en praktische adviezen.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de Wmo en de Jeugd- en Participatiewet. Te denken valt  aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening en ook thema’s die ermee te maken hebben zoals wonen en veiligheid. De Adviesraad behartigt de belangen van groepen inwoners.

Een eigen gezicht

De Adviesraad heeft een nieuw logo dat moet uitstralen dat de raad de spreekbuis is van inwoners van alle kernen in de gemeente.

Nieuwe leden gezocht

De raad zoekt uitbreiding. Er is behoefte aan mensen die open staan voor signalen uit de samenleving en die een netwerk hebben in het sociaal domein. Voor meer informatie en het profiel kunnen belangstellenden terecht op de website van de gemeente Lochem of contact opnemen met Majella Schreurs, via m.schreurs@lochem.nl.