Voorbereidingen Rondweg Lochem op schema

0
Projectbord aan de Kwinkweerd (bron: Provincie Gelderland)

LOCHEM/ARNHEM – Veel Lochemers kijken er nog met enige scepsis tegenaan, maar het lijkt erop dat de al decennia geleden beloofde rondweg in de komende jaren dan toch eindelijk wordt gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in gang gezet en bereiken het stadium waarin de weg terug niet meer realistisch is. Ook op de provinciale begroting is de continuïteit zichtbaar.

Op de begroting voor 2021 zijn de benodigde kredieten voor voorbereidende werkzaamheden opgenomen. Dit geldt voor zowel de toekomstige rondweg zelf als voor de aanpassingen aan N825 (Nettelhorsterweg), waarop de rondweg moet aansluiten.

Sloop woningen

Op dit moment worden de woningen aan de Spoorlaan gesloopt en langs de Kwinkweerd en de Goorseweg worden kabels en leidingen verlegd of gelegd. De provincie gaat nog steeds uit van oplevering van de rondweg, met nieuwe brug over het Twentekanaal, in uiterlijk 2024.

Aanbesteding

In november start de aanbesteding van de werkzaamheden. Daarmee is zo’n 85 miljoen euro gemoeid. In een aanbestedingscontract wordt beschreven aan welke voorwaarden de nieuwe rondweg en brug over het Twentekanaal moeten voldoen. En wat van de aannemer verwacht wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Doel is een aannemer te selecteren die deskundig is maar die ook actief meedenkt over het ontwerp en de wijze van uitvoering.

Informatieavond

Voor de eerste helft van november staat een openbare informatieavond op de agenda. Of deze doorgaat en in welke vorm is in verband met de coronaregels nog onduidelijk. De bedoeling is om informatie te geven over de aanbesteding, de uitgangspunten voor het ontwerp en de uitvoering. Nadere informatie hierover volgt.