Viverion: ‘Wel huurverhoging maar maatwerk bij betalingsproblemen’

0
Foto ter illustratie (Bron: pixabay.com)

(verscheen ook in de Berkelbode)
LOCHEM/LAREN – Hoe gaat Viverion om met de gevolgen van de corona-crisis? En hoe reageert de woningcorporatie op het verzoek van een deel van de Tweede Kamer om de huur dit jaar maar niet te verhogen? LochemsNieuws stelde tien vragen aan Viverion. De letterlijke antwoorden zijn hieronder te lezen.

Vooraf: Viverion is aangesloten bij een netwerk van 15 corporaties in Twente en is ook actief in onder meer Holten, Rijssen en Goor. In het westelijke deel van de gemeente Lochem is IJsseldal Wonen actief. Deze woningstichting heeft woningen in Almen, Eefde, Epse, Gorssel en Harfsen. IJsseldal maakte, samen met andere corporaties in de Stedendriehoek, vorige week al bekend het besluit over de huurverhoging door te schuiven tot oktober.

De vragen en antwoorden:

1. Hoe reageert Viverion op de oproep van de (linkse) oppositie in de Tweede Kamer om de huren niet te verhogen?
Viverion: Wij begrijpen de zorgen van de politieke partijen maar denken dat deze niet nodig zijn. De huurverhoging uitstellen is schieten met hagel en gaat juist ten koste van de mensen die het echt zwaar hebben. En het gaat ten koste van investering in onderhoud, duurzaamheid en nieuwe woningen.

Viverion laat de huurverhoging daarom doorgaan zoals gepland. Wij verwachten dat het grootste deel van onze huurders geen problemen ondervindt, omdat de meeste van onze huurders senioren zijn of geen inkomen uit werk hebben (maar bijvoorbeeld een uitkering). De landelijke corona-maatregelen hebben weinig invloed op hun financiën.

Mensen die het financieel moeilijk hebben door maatregelen vanwege corona, helpen we met ‘ruimhartig maatwerk’. We vragen iedereen die moeite heeft met betalen dan ook al een paar weken nadrukkelijk om ons op te zoeken. We kunnen veel doen in individuele gevallen, zeker als mensen zich snel bij ons melden. En dat doen we graag.

Hoe hoog de huurverhoging zal zijn, hangt af van het jaarinkomen van de bewoners en de woning. Voor 90% van onze huurders zal de verhoging ver onder de toegestane verhoging van 5,1% blijven. (NB: voor huurders met een inkomen tot 43.500 euro per jaar mag de huurverhoging dit jaar 5,1% zijn.) We informeren onze huurders vóór 1 mei per brief wat voor hun de nieuwe huurprijs wordt. Die zal dan ingaan met de huur van juli.

Viverion volgt overigens het advies van de koepelorganisatie Aedes, die adviseert om de jaarlijkse huurverhoging wel door te voeren.

Maatwerk

2. Aedes adviseert ‘individueel maatwerk’. Wat houdt dit in?
Viverion: We bieden ruimhartige, individuele maatwerkoplossingen voor mensen die denken dat ze de huur niet kunnen betalen. We doen de oproep op onze website en via social-media: Meld je bij ons. Je hoeft niet bang te zijn voor uitzetting, we zetten niemand op straat vanwege financiële problemen.

Als je je meldt, zoeken we samen uit wat er allemaal mogelijk is. Dat verschilt per persoon en per gemeente. We kijken welke regelingen er zijn vanuit de overheid. En we kijken hoe wij daar bij kunnen aansluiten met onze eigen regelingen. Onze woonconsulenten en incassomedewerkers kennen onze huurders, kunnen verschillende regelingen inzetten en werken nauw samen met de gemeenten.

Huurverhoging staat vast

3. Wanneer wordt een besluit genomen over de huren?
Viverion: Dat besluit is al eerder genomen, overigens met positief advies van onze huurdersorganisaties. Het netwerk van de 15 Twentse corporaties, waar Viverion er één van is, staat hier hetzelfde in: wel doorvoeren en daarnaast alles op alles zetten om huurders die betalingsproblemen ervaren, tegemoet te komen. Dat geldt ook voor onze commerciële huurders.

4. Zijn er signalen dat meer mensen dan normaal betalingsproblemen hebben? 
Viverion: We krijgen vooral vragen, over regelingen en mogelijkheden. Vooralsnog lijken de maatregelen van de overheid voldoende. Maar dat kan de komende tijd nog veranderen. En soms moeten mensen even wachten voordat ze het geld van de regeling ontvangen. Het treft tot nu toe een handvol huurders. Met hen kijken we wat ze wel kunnen betalen en maken we afspraken over hoe we het later gaan verrekenen.

Betalingsproblemen melden

5. Wat is het advies aan mensen die in de problemen komen door geldgebrek?
Viverion: Het allerbelangrijkste is: meld je bij ons. Ook als je commerciële ruimte huurt. Neem zo snel mogelijk contact op, zodat we samen alle mogelijkheden kunnen bekijken. Dat deden we altijd al voor onze huurders. Maar nu zijn er zoveel extra regelingen, dat we ons voor kunnen stellen dat mensen niet alles weten of het overzicht kwijt zijn. Wij kunnen dan helpen. Onze mensen zijn goed op de hoogte en werken – zoals gezegd – nauw samen met lokale instanties.

6. Heeft de crisis huisuitzettingen voorkomen?
Viverion: Er zijn geen huisuitzettingen geweest. Wij zullen niemand uitzetten vanwege
betalingsproblemen. De enige reden om huurders uit te zetten is bij criminele activiteiten, als hennep of drugsdeals, of als zij zware overlast veroorzaken in de buurt.

7. Zijn er bij Viverion tijdelijke huurcontracten verlengd, zoals tijdelijk is toegestaan?
Viverion: We hebben maar 1 tijdelijk huurcontract en dit contract loopt tot 1 oktober 2020. We leveren ook hier maatwerk als het nodig is.

Verhuur gaat gewoon door

8. De verhuur van woningen gaat gewoon door. Zijn er bijzondere maatregelen genomen voor de gebruikelijke contacten tussen oude en nieuwe huurders en tussen huurders en medewerkers van Viverion?
Viverion: Jazeker. We doen zoveel mogelijk online en op afstand. Bijvoorbeeld de opzegging, voor-inspectie en de contractafwikkeling. Mensen die een woning aangeboden krijgen, kunnen de woning bezichtigen zodra deze leeg is. Dit doen ze alleen; onze verhuurmedewerker spreekt met hen af waar zij de sleutel kunnen ophalen. Uiteraard
volgens de voorschriften voor een veilige afstand en overdracht.

Soms kan het ook al als de woning nog bewoond is, maar alleen als de huidige bewoner en de nieuwe bewoner dat beiden willen en voldoende afstand houden van elkaar. Bijvoorbeeld door niet in dezelfde ruimte te zijn. De eindinspectie van de woning doen we nu even niet samen met de vertrekkende huurder, maar pas als de woning leeg is. Dat geldt ook voor eventuele werkzaamheden. Pas daarna betrekt de nieuwe huurder de woning. Het huurcontract versturen we dan ook weer per
post.

Opzeggingen

9. Er zijn ook in deze tijd opzeggingen, terwijl je dat wellicht niet zou verwachten. Enig idee waarom mensen nu de huur nu opzeggen?
Viverion: Mensen zeggen de huur op om dezelfde reden als altijd: ze gaan naar een verzorgings- of verpleeghuis, ze gaan samenwonen of hebben een huis gekocht. Het aantal opzeggingen is niet verminderd sinds de maatregelen. We zien wel een lichte afname van opzeggingen onder bewoners van seniorencomplexen. Ook het aantal reacties op nieuwe woningen is gelijk gebleven.

Werkzaamheden

10. Gaan geplande werkzaamheden en onderhoudsprojecten aan woningen gewoon door?
Viverion: Al het geplande werk wat kan, gaat gewoon door. We hadden voor 2020 flink wat
onderhoudsprojecten en een nieuwbouwproject in Laren op de planning. Alles gebeurt volgens de richtlijnen van de RIVM en het protocol ‘Veilig samenwerken’ van Aedes en de bouwsector. Bij niet bewoonde woningen, bijvoorbeeld nieuwe verhuringen, gaan
werkzaamheden ook gewoon doorgaan.

Reparatieverzoeken die buitenshuis plaatsvinden, pakken onze uitvoerders ook weer gewoon op. Binnenshuis doen we op dit moment alleen spoedopdrachten.

Huurdersvereniging

Huurdersvereniging De Berkelstreek heeft momenteel een interim-bestuur. Een geplande Algemene Ledenvergadering waar een definitief bestuur gekozen zou worden, kon door de corona-crisis niet door gaan.

De huurdersverenigingen spelen vooral een rol bij beleidszaken, afspraken met gemeenten en bij investerings- of onderhoudsplannen.

BWie het niet eens is over de aanstaande huurverhoging, kan bezwaar maken. Hoe dit in zijn werk gaat, staat in de brief over de huurverhoging die elke huurder eind deze maand krijgt. Als er geschillen ontstaan, is er een onafhankelijke geschillencommissie die de zaak overneemt.