Viverion: ‘Sociale huurwoningen op plek voormalige Aldi’

0
De voormalige Aldi ziet er na jaren van leegstand niet erg florissant uit (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Op de plek van de voormalige Aldi aan de Zuiderbleek en het naastgelegen Groene Kruisgebouw worden sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om minimaal 40 appartementen en 6 tot 8 studio’s voor jongeren. Planologisch heeft het nog wel wat voeten in de aarde, zodat het nog wel even kan duren voordat de eerste schop in de grond gaat. Directeur-bestuurder Tonita Garritsen van Viverion hoopt op eind volgend jaar.

Kijkende naar de omliggende panden lijkt een nieuw appartementengebouw met drie woonlagen en een kap het meest logisch. Onder de kap kunnen ook appartementen worden gerealiseerd, zodat er in feite sprake is van 4 woonlagen. De appartementen worden rond de 70 vierkante meter groot. “En dan zo dicht bij het centrum. Hoe mooi wil je het hebben”, zegt Garritsen.

Studio’s

Op de plek van het Groene Kruisgebouw is plek voor studio’s voor jongeren. Ook hier is behoefte aan. Starters doen nu vaak mee aan lotingen voor eengezinswoningen, bij gebrek aan wat anders. Die kunnen ze vaak niet eens betalen. Jongeren onder de 23 komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. “Het gaat meest om starters die echt niet van plan zijn om 10 jaar in zo’n kleine woning te blijven wonen.”

Het aantal appartementen dat mag worden gerealiseerd hangt mede af van de bepaling vn het definitieve bouwvlak, maar ook van zaken als verkeersbewegingen en parkeren. Voor woningen geldt altijd een parkeernorm die aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar moeten zijn voor bewoners en bezoekers.

Behoefte

Achter de schermen wordt al lang gewerkt aan een oplossing voor dit nogal verloederde stukje Lochem. Er lag aanvankelijk en plan van een projectontwikkelaar voor woningen in het middenhuur-segment. “Dat is niet waaraan in Lochem momenteel de grootste behoefte bestaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de gemeente een uitbreiding met ongeveer 30 sociale huurwoningen nodig is”, aldus Garritsen.

Een ander, en nog groter, probleem is dat Viverion het aantal huurwoningen in de gemeente Lochem niet mag uitbreiden. Dat heeft er deels mee te manen dat de gemeente Lochem voor aansluiting bij de woningmarktregio Stedendriehoek koos. De andere twee gemeenten waar Viverion actief is vallen onder woningmarktregio Oost. In Lochem mag formeel alleen nieuwe worden gebouwd na sloop.

Groen licht

Tonita Garritsen vindt het zelf ook lastig uit te leggen en zegt dat dit ervoor gezorgd heeft dat de Zuiderbleek zo lang kon verpauperen. “Ik heb de toezichthouder, de Autoriteit Wonen, er uiteindelijk van weten te overtuigen dat we de grond aan de Zuiderbleek al in bezit hadden toen de nieuwe regels ingingen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat we groen licht hebben voor deze uitbreiding.”

Overleg

Er is nauw overleg tussen de gemeente en Viverion en Garritsen is heel positief over de contacten. “De gemeente is, net als wij, heel enthousiast over het plan en denkt actief mee. De kunst is nu dat wij een zo realistisch mogelijke principeaanvraag indienen voor een bestemmingsplanwijziging en voor de Omgevingsvergunning. Dat komt dan nog ter inzage te liggen. Ik hoop dat de procedure een beetje soepel verloopt want Lochem zit echt te wachten op dit soort woningen”, zo klinkt het.

Viverion heeft nog altijd acceptabele wachttijden voor mensen die actief zoeken en dus regelmatig reageren op een woningaanbod. Deze lopen echter wel wat op. Met name in coronatijd bleef het aantal mutaties achter. Ouderen, die op grond van hun leeftijd en gezondheid behoefte hebben aan een andere woningen, bleven liever even zitten waar ze zitten. Hierdoor kwamen met name minder eengezinswoningen vrij.