Poel voor kamsalamander en boomkikker in Zwiep

0
Vlnr: wethouder Henk van Zeijts, Johan Busger op Vollenbroek van Natuur in de Graafschap en Wilfried Berendsen van 't Onderholt bij de poel die wordt hersteld (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/ZWIEP – In de oksel van de Hazelberg en de zandweg Rammelgoor bij Zwiep wordt een verwaarloosde waterpoel hersteld. Er wordt een omgeving geschapen waarin zowel de kamsalamander als de boomkikker zich thuis voelen. Het project van Stichting Natuur in de Graafschap (SNG) krijgt steun van de gemeente Lochem. Ook de agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt is erbij betrokken.

De poel ligt op grond van de maatschap Lubberdink. Eigenaar René Lubberdink was melkveehouder maar hij gooide het roer om. Hij kwam eerder in het nieuws toen aankondigde hazelnoten te gaan telen. Ook streeft hij naar meer natuurgericht landgebruik. Naast de poel worden op zijn grond 800 meter hagen en houtsingel aangelegd en op termijn ontstaat 600 meter aan kruidenranden langs grasland.

Oevers

De poel die momenteel wordt aangepakt heeft vrij steile oevers. De kant waar dit minder het geval is ligt echter aan de zijde van de weg die erlangs loopt en dat is ongunstig. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt aan de zuidzijde een zeer geleidelijk aflopende oever gecreëerd. Hierdoor ontstaat een flink stuk ondiep water en daarin gedijen amfibieën. Door er een houtwal omheen te leggen ontstaat een winterleefgebied voor kamsalamander en boomkikker.

Johan Busger op Vollenbroek van SNG vertelde vrijdag (1/10), bij de officiële start van het werk aan de poel, dat het project uitstekend past bij inspanningen om in het gebied tussen Beekvliet en De Heest de biodiversiteit te verbeteren. Met name verbetering van leefgebieden voor de kamsalamander en de boomkikker en de verbindingen daartussen zijn van belang.

Kamsalamander

Tijdens onderzoek van in totaal 110 poelen in het gebied ten noorden en oosten van Lochem kwam in 2018 aan het licht dat de kamsalamander op 22 locaties voorkomt. Van 18 van deze plekken was dit niet eerder bekend. SNG ontwikkelde een plan om de geïsoleerd liggende gebieden met elkaar te verbinden en de kerngebieden te verbeteren. Naast Zwiep gaat het om locaties op de landgoederen Ampsen en Verwolde, Groot Dochteren en Stelkampsveld-Beekvliet. Op sommige locaties wordt/is al gewerkt.

Sluitende structuur

Busger op Vollenbroek zegt: “We streven naar een sluitende structuur via onder meer hestel van het beekdallandschap. Geen losse stipjes maar herstel van de biodiversiteit in het hele landschap. Dat doen we niet allemaal zelf. Maar als anderen, zoals het waterschap, plannen ontwikkelen proberen we daarop in een vroeg stadium aan te haken om ons geluid te laten horen.”

Medewerking van boeren in het gebied is erg belangrijk om stapstenen te realiseren. SNG en ook ‘t Onderholt, dat zelf bestaat uit boeren die vrijwillig in de natuur werken, merken dat die medewerking vaak wel te krijgen is. “Zelfs een boer die voluit, en dus intensief, werkt heeft oog voor het landschap en de natuur waarin hij werkt en leeft”, zegt Wilfried Berendsen van ‘t Onderholt. Hij pleit er overigens voor dat agrarische opleidingen veel meer aandacht schenken aan de landschappelijke aspecten van het vak.

Groene ketting

Wethouder Henk van Zeijts was vrijdag bij het officiële startmoment aanwezig. Hij zei dat het werk van de Stichting Natuur in de Graafschap zeer wordt gewaardeerd door de gemeente en dat dit waar mogelijk wordt gesteund. “Onder meer door hun werk ontstaat een groene kralenketting in de gemeente. Natuur in de Graafschap is erg goed in het verbinden van partijen. Als gemeente dragen we bij door onder meer aangepast bermbeheer en door het verlenen van subsidies”, zo zei hij. Er zijn onder meer subsidiepotjes voor biodiversiteit en landschap.

Ook voor burgerinitiatieven ter verbetering van de biodiversiteit is geld beschikbaar. Dat laatste is ook in Zwiep ingezet voor activiteiten van René Lubberding. “Hij is de motor achter buurtinitiatieven”, aldus Johan Busger op Vollenbroek.