Vijver Berkeloord krijgt opknapbeurt

0
(bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De vijver in de wijk Berkeloord in Lochem wordt teruggebracht in de meer oorspronkelijke Engelse landschapstijl van een stadspark. Via oever- en stinsenbeplanting wordt de biodiversiteit bevorderd. Het idee is van de belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord en het wordt uitgewerkt in samenwerking Waterschap Rijn & IJssel, Circulus-Berkel en de gemeente. 

Gemeente en waterschap stellen samen 25.000 euro beschikbaar. Het gaat om de oostelijke vijver op Berkeloord.

Beplanting

Circulus-Berkel en het waterschap voeren samen het werk uit. Het gaat dan om het weghalen van de beschoeiing, elzenopslag en grasbetonstenen. Deze elementen passen hier niet meer. Zo belemmert de elzenopslag het zicht op de vijver. Daarna is grondwerk nodig voor het aanpassen van de oevers tot natuurvriendelijke oever. Rond de vijver komen nieuwe planten en een gras- en bloemenmengsels. Het looppad langs de oever is straks weer zichtbaar voor het gebruik.

Ganzen weg

De witte boerenerfganzen horen niet in het gebied en tasten de vijver aan. Een gespecialiseerd bedrijf zal de 20 ganzen op een diervriendelijke manier vangen. Het Waterschap heeft contact met een bedrijf dat de ganzen wil opvangen en herplaatsen bij particulieren. Verplaatsing van de ganzen binnen Lochem kan ertoe leiden dat ze terugkeren naar Berkeloord. De dieren gedragen zich geregeld agressief tegenover passanten.

Cultuur-historische waarde

Berkeloord heeft de status van Beschermd Stadsgezicht. De wijk heeft cultuur-historische waarde. De wijk is ruim van opzet en heeft veel monumentale woningen en gebouwen. De vijver en het hertenkamp zijn belangrijke accenten in het stadsgezicht, zo stelt de gemeente in een persbericht. ‘Met het herstel van de vijver versterken we de uitstraling van dit gebied.’

De vijver is voor buurtbewoners een belangrijke plek voor ontmoeting en activiteit. Denk hierbij aan het jaarlijkse zomerconcert, de picknick en de cultuurhistorische wandelingen. Ook toeristen brengen graag een bezoek aan het gebied.

Bewoners helpen

De bewoners denken mee over de inrichting van hun leefomgeving. Ze leveren bovendien een bijdrage aan het inplanten en zaaien van bloemen- en grasmengels en van stinsen- en oeverplanten. De uitvoering kan nog wel even op zich laten wachten. Er moet een omgevingsvergunning worden verleend. Dat is een voorwaarde uit bestemmingsplan Lochem Oost, vanwege de status van Beschermd Stadsgezicht.

Stinsenplant

Stinsenplant (of stinzenplant) is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben ze veelal veel zuidelijker.