Mogelijk in najaar al waterstofgas door leidingen Berkeloord

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)
LOCHEM – In het najaar vloeit er vermoedelijk waterstof door de aardgasleiding in de wijk Berkeloord/Nieuweweg in Lochem. Dat voorspelt netwerkbeheerder Alliander. Het voorlopig om een pilot met slecht 8 woningen. Het gaat om oudere panden die lastig zijn te verduurzamen. Met de betrokken bewoners worden contracten aangegaan.
De vraag voor een alternatief voor aardgas kwam van de bewoners zelf. Alliander noemt dit ‘een groot voordeel’, maar stelt ook dat er nog veel moet gebeuren voordat de pilot echt kan starten. Uit een grote groep van geïnteresseerden is een cluster van woningen geselecteerd.

Besparing

Energiecoöperatie LochemEnergie en cv-ketelproducent Remeha hebben deze woningen onderworpen aan een technische schouw. Daarbij werd onder meer gekeken naar het gasverbruik, warmteverlies en isolatiemogelijkheden. De onderzoeken gaven inzicht in concrete mogelijkheden om energie te besparen en of de waterstofketels van Remeha aan de verwachte warmtevraag kunnen voldoen.

De woningen moeten hun gasverbruik kunnen terugbrengen naar ongeveer 3.500 m3 per jaar. Om alle technische uitdagingen in kaart te brengen, is samen met keuringsinstituut Kiwa een demowoning ontworpen, het Hydrogen Experience Centre.

Proefopstelling

De demowoning was gericht op de werking van verschillende componenten achter elkaar, tot monteurs die in hun storingsdienst moeten weten hoe ze met een eventuele storing moeten omgaan. Daarom is in de demowoning (in Apeldoorn) een proefopstelling gemaakt van de situatie in Lochem. De demowoning dient als scholingsplaats voor de monteurs die de nieuwe waterstofinstallatie moeten gaan aanleggen, omdat veiligheid een heel belangrijk aspect is in dit traject.
De aanvoer van waterstof vindt plaats via een zogeheten tubetrailer. Dat is een oplegger met opslagtanks of cylinders (tubes). Vanaf daar wordt het waterstof door het bestaande gasnet naar de betreffende woningen gebracht. Gestreefd wordt naar de distributie van groene waterstof dat is opgewekt met zon- of windenergie. Hiervan is nu nog te weinig beschikbaar.

Achtergrond

Er is nog maar weinig praktijkervaring opgedaan met de distributie van waterstofgas door bestaande aardgasleidingen. Het wordt gezien als een interessante oplossing voor vervanging van aardgas. Op basis van de verwachte beschikbaarheid en leveringszekerheid verwacht Alliander dat grootschalige toepassing pas na 2030 een feit kan zijn.
De woningen die deel uitmaken van de pilot zijn minder geschikt voor warmtepompen of aansluiting op een warmtenet. Het op een veilige manier inzetten van het bestaande aardgasnet is het belangrijkste leerdoel in Lochem.

Veiligheid

Over de veiligheid van waterstofgas doen vele verhalen de ronde. Onderzoek moet uitwijzen hoe veilig het kan worden ingezet. De eerste bevindingen van lopend onderzoek laten een deels geruststellend beeld zien. Hieronder een letterlijke tekst van de website van Alliander over de veiligheidsaspecten:
‘Waterstof heeft waarschijnlijk minder gevaar dan aardgas. Globaal komt het erop neer dat waterstof, als het lekt, bij volumepercentages gas in de lucht lager dan 10%, veiliger is dan aardgas. Bij hoge percentages, maar dan hebben we het echt over 18% of meer, is een waterstofbrand of explosie heftiger. Het blijkt dat in een slecht geventileerde woning met een groot lek, je al moeilijk boven de 8% komt. Dat komt bijvoorbeeld omdat waterstof sneller opstijgt. En bij waterstof komt natuurlijk geen koolmonoxide vrij. Dus ook op dat punt is het veiliger dan aardgas.’