‘Vertraging rondweg Lochem kan meevallen’

0
Een eerder gepubliceerd schetsplan van de rondweg tussen Kwinkweerd en Goorseweg (bron: lochem.nl)

LOCHEM – De vertraging die de aanleg van de rondweg Lochem volgens eerdere berichten oploopt kan nog meevallen. Het tijdsverlies tot wel 5 jaar dat de provincie Gelderland aankondigde is volgens wethouder Bert Groot Wesseldijk het meest negatieve scenario. ,,Wij gaan ons er in overleg met de provincie hard voor maken dat de vertraging zo beperkt mogelijk blijft”, zo zeg hij desgevraagd.

Wethouder Bert Groot Wesselijk (bron: lochem.nl)

Kansen
Lochem is niet gelukkig met de ontwikkelingen. Maar onder het motto: ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ ziet de wethouder ook kansen. Met name de voorgenomen verplaatsing van een gasleiding kan gunstig uitpakken. ,,Daardoor ontstaat meer ruimte voor een optimaler ontwerp van de weg”, aldus Groot Wesseldijk. 

Belang
Beperking van de vertraging is volgens de wethouder van groot belang voor de bereikbaar van Lochem. ,,Maar ook met het oog op de belangen van aanwonenden en de rest van de Achterhoek. Ook de provincie heeft daar belang bij, want elke vertraging maakt het project onnodig duurder”, zo voegt hij eraan toe.

‘Knelpunt brug aankaarten’

Lochemsebrug
Groot Wesseldijk ziet het belang van een zorgvuldige voorbereiding wel in. ,,We kunnen de weg maar één keer aanleggen. Maar de regio zit momenteel wel met een knelpunt in de infrastructuur op de Lochemsebrug, wat dagelijks voor vertraging, economische schade en ergernis zorgt. Daarover gaan we met Rijkswaterstaat en de Provincie in gesprek.”

Larenseweg
De wethouder wijst tenslotte nog op een klein onderdeel van de rondweg waar nu al aan wordt gewerkt. Hij doelt op de werkzaamheden aan de kruising met de Larenseweg. ,,Hierdoor wordt de ontsluiting van Lochem verbeterd. Met het Staten-besluit is er geld beschikbaar gekomen om alvast werkzaamheden uit te voeren die solitair kunnen worden uitgevoerd. Dit kruispunt is daar een onderdeel van”, zegt Groot Wesseldijk.