Verpleegafdeling Tusselerhof op lijst van inspectie gezondheidszorg

0
De Tusselerhof

LOCHEM – De verpleegafdeling van de Tusselerhof in Lochem staat op de dinsdag gepubliceerde lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met verpleeghuizen die onder toezicht staan. De Tusselerhof maakt deel uit de Stichting Pro Senectute met hoofdvestiging in Amsterdam.

Verbeterplan
De instelling is door de inspectie ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat IGZ toezicht houdt tot dat er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. De Tusselerhof heeft tot 1 september om een verbeterplan in te dienen. De inspectie heeft op vele punten kritiek op de instelling. Met name het verstrekken van medicatie, dossiervorming en onvoldoende visie op het werken met dementerenden wegen zwaar.

Dementerenden
Het kon iemand maar zo zijn ontgaan dat het zorgcentrum de Tusselerhof een verpleegafdeling heeft. Dit blijkt pas sinds ongeveer anderhalf jaar het geval. Toen werd een eerste groepswoning voor psychogeriatrische patiënten in gebruik genomen. Recent is daar een tweede aan toegevoegd. Er is plaats voor 15 dementerende ouderen. In totaal wonen er 63 mensen in de Tusselerhof.

Aanloopproblemen
Volgens bestuurder Bart Magielse van Pro Senectute is de Tusselerhof met zo’n afdeling gestart omdat bewoners van het zorgcentrum die zwaardere zorg nodig hebben graag in de vertrouwde omgeving willen blijven. Hij bestempelt de gebreken die de inspectie constateerde dan ook voornamelijk als ‘aanloopproblemen’. Het rapport van de inspectie, van 16 juni, bevestigt die conclusie min of meer en spreekt van ‘een locatie in transitie’.

Meer geld
Magielse zegt dat de kritiek van IGZ er inmiddels voor heeft gezorgd dat het zorgkantoor meer middelen ter beschikking heeft gesteld. ,,Met dat extra geld kunnen we eraan werken dat we zo snel mogelijk aan alle eisen voldoen.” De Tusselerhof heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanmerking aangevraagd op basis van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Die aanvraag was mede de aanleiding voor een onaangekondigd bezoek aan de Tusselerhof in maart.

Scholing
De inspecteurs stellen overigens dat de medewerkers van de Tusselerhof de cliënten met respect en met oog voor hun persoonlijke geschiedenis behandelen. Ook wordt gesteld dat het management oog heeft voor de problemen en dit onder meer probeert te ondervangen door extra scholing aan te bieden aan de medewerkers.

Kritiek
De beoordeling op 8 zogeheten kernelementen valt desondanks slecht uit voor de Tusselerhof. Op 7 punten wordt daar slechts deels aan voldaan. Op het gebied van het gebruik van medicatie (psychofarmaca) voldoet de instelling in het geheel niet aan landelijk geldende richtlijnen. Punt van kritiek is onder andere dat niet vaak genoeg wordt geëvalueerd of toegediende medicijnen wel het gewenste effect hebben en nog wel nodig zijn.

Disciplines
De samenwerking tussen de verschillende disciplines schiet ook nog tekort. De eigen huisarts van de betrokken patiënten zijn eindverantwoordelijk voor de zorg. Multidiciplinaire ondersteuning wordt door de Tusselerhof ingehuurd via de collega’s van Zorggroep Marga Klompé. Dat team met een basisarts, psycholoog en fysiotherapeut is (samen) echter slechts 2 uur per week beschikbaar.

De Tusselerhof biedt van oudsher zorg aan ouderen met een hogere opleiding en met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.

Lees hier het volledige inspectierapport:
Tusselerhof-Lochem-maart-2016