Veel animo voor Gelderse subsidie groene schoolpleinen

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

EEFDE/LOCHEM – Tegels eruit, bomen en struiken erin. Zo maak je een schoolplein groener en zorg je voor een plek voor vogels en insecten én een mooie plek voor buitenlessen. Scholen die een goed plan indienen kunnen maximaal 17.500 euro subsidie krijgen van de Provincie Gelderland. In de gemeente Lochem is in ieder geval basisschool Villa 60 in Eefde bezig met zo’n plan.

De provincie meldt dat de animo voor de subsidieregeling groot is. Binnen twee maanden hebben zich al 100 scholen gemeld en enkele hebben zelfs al geld ontvangen en zijn aan de slag gegaan. In de provinciale pot zit 2 miljoen euro.

Plan maken

Directeur Hans Brinkman van Villa 60 zegt dat zijn school nog geen aanvraag heeft ingediend. Wel is een werkgroep gevormd die onderzoekt welke aanpassingen aan het schoolplein wenselijk zijn en wat dat gaat kosten. ,,Je moet nogal wat presenteren voordat je voor de bijdrage in aanmerking komt”, zegt Brinkman. ,,En als school moet je minimaal 25% van de totale kosten bij elkaar zien te krijgen.”

Bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein komt inderdaad veel kijken. Voor het aanvragen van subsidie is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Het advies van de provincie aan scholen is dan ook om de plannen eerst verder uit te werken en pas dan subsidie aan te vragen.

Platform voor fondswerving

Om het schoolplein te vergroenen, moeten scholen zelf een flink bedrag bij elkaar brengen. De provincie werkt daarom aan een online fondswervingsplatform voor groene schoolpleinen, waarbij de provincie de kosten van het platform voor haar rekening neemt. Met online sponsoracties kunnen scholen zo op een makkelijkere en leukere manier hogere sponsoropbrengsten bijeenbrengen.

Op het platform kunnen de verschillende deelnemers elkaars acties bekijken en van elkaar leren. Er is bijvoorbeeld te zien welke sponsoracties op andere scholen zijn uitgevoerd, hoe ze dat hebben aangepakt en hoe succesvol die zijn geweest. De provincie roept scholen en de leerlingen op om alvast na te denken over creatieve ideeën voor online sponsoracties en die ideeën ook via het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl met anderen te delen.

Natuur ontdekken

De provincie wil dat meer kinderen natuur kunnen beleven en ontdekken. Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. Doordat er minder tegels zijn, wordt het regenwater bij heftige buien beter afgevoerd en heb je minder last van hitte in de zomer. Gedeputeerde Peter Drenth is blij met de grote belangstelling: ,,Het is geweldig dat deze regeling zo aanslaat. Het is een mooie manier om kinderen te betrekken bij het vergroenen van hun omgeving en ze er tegelijk ook van te laten genieten.”

Tips & tricks op: groeneschoolpleinen.gelderland.nl

 

1 REACTIE

  1. Waarom moeten nu de toch al kleine schoolpleinen omgetoverd worden met meer bomen en struiken als de gemeente lochem uit alle plantsoenen de struiken verwijderd heeft en er gras in heeft gezaaid en er ook nog een aanvraag ligt tot het kappen van 50 populieren aan de Julianaweg, zijn we dan niet echt de weg kwijt.

Comments are closed.