Delen Nettelhorsterbrug moeten worden vervangen

0
Artist impression van de brug zoals die eruit moet gaan zien (bron: Provincie Gelderland/BAM Infra)

LOCHEM – Nadat de onderzoekers van de Arbeidsinspectie het terrein rond de in aanbouw zijnde Nettelhorsterbrug op 22 april vrijgaven, is bij inspectie geconstateerd dat het ongeval op 21 februari delen van de burg zodanig zijn beschadigd dat deze opnieuw moeten worden gemaakt.  Het gaat in ieder geval om het boogdeel dat tijdens takelwerkzaamheden naar beneden viel en een deel van het onderliggende brugdek.

Wat de staat van het andere deel van het brugdek is, kan pas worden onderzocht wanneer het beschadigde deel hiervan is losgekoppeld, zo laat de Provincie Gelderland weten. Naar verwachting duren de opruimwerkzaamheden tot medio augustus. Als eerste stap verwijdert het bouwbedrijf op donderdag 6 juni de personenliften die aan de bouwtoren zijn bevestigd.

Liften

Vanwege de hoogte vindt de demontage hiervan plaats met behulp van een hijskraan. Het is noodzakelijk om eerst de personenliften te demonteren, voordat begonnen kan worden met het verwijderen van de beschadigde delen van de brug. Het beschadigde boogdeel en het brugdek worden vervolgens in delen afgevoerd.

De provincie wijst erop dat het bouwterrein te allen tijde verboden terrein is voor onbevoegden. Tijdens de opruimwerkzaamheden blijven de zwarte schermen rondom het bouwterrein staan, zodat de werkzaamheden geen afleiding vormen of invloed hebben op de verkeersveiligheid op de aangrenzende weg. Het uitzichtplatform dat eerder voor belangstellenden werd ingericht is al enige weken geleden verwijderd.

België

Er wordt hard gewerkt om de bouw van de Nettelhorsterbrug te kunnen hervatten. De eerste voorbereidingen voor de productie van de onherstelbaar beschadigde brugdelen zijn inmiddels gepland. De productie vindt plaats op de bouwwerf van Aelterman in het Belgische Gent. Daar werden ook de brugdelen die al in Lochem waren gearriveerd gebouwd. Wanneer de nieuwe delen gereed zijn, worden deze via het water naar de bouwlocatie aan het Twentekanaal getransporteerd.

Na de zomer zal de provincie meer duidelijkheid kunnen geven over de planning van het project N346 Schakel Achterhoek-A1 en de bouw van de Nettelhorsterbrug in het bijzonder. De werkzaamheden aan de rondweg gaan ondertussen door. Vanaf de plek waar de nieuwe brug moet komen is de oprit al helemaal klaar, compleet met verkeerslichten en ANWB-richtingaanwijzers.

Planning

Aanvankelijk was de planning om het gehele project in het voorjaar van 2025 af te ronden. Of dit – met de vertraging door het brugongeval – gaat lukken kan de provincie momenteel nog niet zeggen.