Parkeerdruk rond Hoge Weide/poli stijgt door afsluiting terrein

0
Einde oefening voor de parkeerplaats bij de Hoge Weide die dat niet mocht zijn (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Wie verpleeg- en verzorgingscentrum De Hoge Weide of de polikliniek van Gelre Ziekenhuizen  wel eens bezoekt, weet dat parkeren daar vaak lastig is. Dat is er deze week niet beter op geworden. Een min of meer spontaan ontstaan parkeerterrein, naast de reguliere parkeergelegenheid van de instelling, is door middel van een afrastering ontoegankelijk gemaakt. Dit zorgt voor nog meer parkeeroverlast in de omgeving.

[update 15/2] Onderaan dit bericht is een reactie van de Stichting Marga Klompé toegevoegd.

De afsluiting betreft de voormalige kwekerij van Vreeman. De voorloper van de huidige Intratuin-vestiging in Lochem had ooit een bloemen- en plantenzaak aan de Zwiepseweg, met een kwekerij aan de overzijde van de straat. Een klein deel van dat terrein, plus een strook langs de Zwiepseweg, deed al geruime tijd dienst als parkeerterrein voor naar schatting 20 tot 30 auto’s. ,,Dat was een pragmatische oplossing”, zo laat een woordvoerster van de gemeente Lochem weten.

Bestemmingsplan

Het gebruik als parkeerplaats is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan. Omdat een omwonende bij de gemeente aandrong op handhaving van de regels, moest de gemeente daar wel toe over gaan. ,,Het effect is meer parkeerdruk in de buurt”, aldus de gemeente. Een bestemmingsplanprocedure kost tijd en geld en vermoedelijk is er sprake van een tijdelijk fenomeen.

In de reactie veronderstelt de gemeente verder er sprake is van overleg tussen omwonenden en de instelling over plannen met de betrokken grond. Daar zijn de omwonenden het niet mee eens. Uit een eerder contact is volgens hen alleen gebleken dat er momenteel juist géén concrete plannen zijn met het voormalige Vreeman-terrein en de naastliggende grond waar eerder een villa stond. Deze werd na aankoop door het zorgcentrum gesloopt, een actie van buurtbewoners ten spijt.

Plannen

Een van de omwonenden zegt dat een leidinggevende zich wel eens in informele zin heeft uitgelaten over toekomstige plannen. Daarbij was sprake van grootschalige renovatie van het huidige complex, eventueel in combinatie met een gedeelte nieuwbouw op de grond waar eerder Anke Marjolein werd afgebroken. Dat ligt achter het complex, nabij de hertenkamp. Het nu afgesloten terrein heeft daar niets mee te maken.

Woensdagmiddag stond de Zwiepseweg, tussen Hugo de Grootlaan en Van Hogendorplaan aan één zijde vol met auto’s. Dat geeft al snel oponthoud op de smalle en de altijd opmerkelijk drukke weg. Wie uit de richting van de Nieuweweg komt moet vaak lang wachten om tegenliggers voor te laten gaan. Fietsers laveren tussen de auto’s door of nemen het trottoir. Ook aan oostkant van de inrit van de Hoge Weide staan vaak veel auto’s langs de weg geparkeerd. Dit geldt eveneens voor de Hugo de Grootlaan.

Late brief

Een omwonende heeft de indruk dat het personeel sinds deze week vaker verderop, aan de achterzijde van de instelling, parkeert. Dat geeft enige verlichting. De werkzaamheden die leidden tot de afsluiting van het terrein begonnen afgelopen maandag. Omwonenden ontvingen deels dinsdag en deels pas woensdag een brief in de bus waarin een en ander werd uitgelegd. Inmiddels is er zelfs al gras ingezaaid.

De relatie tussen instelling en buurt is wel vaker wat moeizaam. Bijna exact een jaar geleden veroorzaakte een plotselinge kaalslag van hetzelfde ‘Vreeman-terrein’ onrust in de buurt. Velen dachten dat het om voorbereidingen voor bouwactiviteiten ging. Dat bleek loos alarm maar de communicatie liet ook toen te wensen over. Overigens schrijft De Hoge Weide nu in de brief dat de ‘opschoonactie’ van destijds op verzoek van een aantal buurtbewoners plaats vond. Die buurtbewoners zijn echter niet te vinden.

Reactie Stichting Marga Klompé

De Stichting Marga Klompé, waar de Hoge Weide onder valt, heeft laten weten dat er niet veel valt toe te voegen aan het bovenstaande. ,,We moesten het terrein wel afsluiten want anders dreigde een hoge dwangsom”, aldus een woordvoerster.

Verder trekt het bestuur zich de kritiek van omwonenden op de communicatie aan. ,,Dat had nu, maar ook vorig jaar al, inderdaad beter gekund. We gaan dit bespreken met de nieuwe locatieleiding in Lochem, want dat moet echt beter.” De woordvoerster zegt dat er momenteel geen concrete plannen zijn met het braakliggende terrein. ,,Als dit wel zo is gaan we hierover in gesprek met de buurt”, zo luidt de belofte.