Vanaf Pasen wijziging afvalinzameling gemeente Lochem

2
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Vanaf de dinsdag na Pasen (3 april) wijzigt de afvalinzameling in de gemeente Lochem. In de kernen wordt de grijze container vanaf dat moment nog eens per 4 weken geledigd. Nu is dat nog om de 2 weken. In het buitengebied krijgen zo’n 4000 huishoudens te maken met de ‘vuilniswagen op afroep’. En bijna iedereen krijgt een papiercontainer.

Uitgesteld
De wijzigingen werden vorig jaar al aangekondigd in een uitvoeringsplan afvalinzameling en het idee was om de veranderingen per 1 januari in te voeren. Omdat toen nog volop werd gepraat met verenigingen die papier inzamelen werd het uitgesteld. ,,We wilden alle wijzigingen graag tegelijk invoeren”, zegt wethouder Bert Groot Wesseldijk.

Verenigingen
De papiercontainer van 240 liter wordt eens per 4 weken geleegd. Ook in wijken waar verenigingen actief zijn wordt de container ingezet. De opbrengst gaat nog steeds naar de betrokken vereniging. Vrijwilligers brengen de containers naar de meerijdende kraakwagen van Circulus-Berkel en zetten deze weer terug.

Verlichting
Groot Wesselijk: ,,De gebruiker van de container hoeft het papier niet meer te bundelen of met zware dozen te sjouwen. Het werk van vrijwilligers van de verenigingen wordt ook veel lichter. Nat en zwaar papier en te grote dozen zijn verleden tijd.”

Oproep VIOS
Het is niet overal duidelijk dat het accepteren van een container niet betekent dat de vereniging buiten spel en zonder inkomsten komt te staan. VIOS uit Harfsen in heeft via de Berkelbode al een oproep aan inwoners om toch vooral een container te nemen. De vereniging legt in het weekblad uit dat het werk veel makkelijker wordt en de opbrengst nagenoeg gelijk.

Nieuwe regel
Van de 26 verenigingen die papier inzamelen hebben er 4 besloten af te haken. De gemeente biedt deze clubs een afbouwregeling, zodat er 3 jaar tijd is om andere inkomstenbronnen aan te boren. De afhakers deden dat volgens de wethouder vooral vanwege de nieuwe regel dat vrijwilligers vanwege de veiligheid minimaal 18 jaar oud moeten zijn. Wie met veel jeugdleden werkt heeft dus een probleem.

Niet verplicht
Mensen die een vierde container teveel van goede vinden hebben alternatieven. Ze kunnen hun papier wegbrengen naar een milieustraat in de buurt, waar er meer van komen. Ook is het mogelijk om het weg te brengen naar het brengpunt van Circulus-Berkel of de containers van bij vv Klein Dochteren en de school in Nettelhorst.

Grijze inleveren
Wie het afval goed scheidt en weinig restafval heeft kan ook besluiten dit af en toe naar de milieustraat te brengen en de grijze container in te leveren.

‘Inzamelen op maat’
In het buitengebied kunnen bewoners van afgelegen percelen voortaan aangeven dat ze hun container geleegd willen hebben. Dat kan tot 24 uur van te voren via de app van Circulus-Berkel, via WhatsApp of de website. Wie niet beschikt over digitale middelen kan ook bellen met 0900-9552.

Routes
Het gaat in het buitengebied om zo’n 4000 huishoudens. Mensen die buitenaf maar wel langs een doorgaande weg wonen hoeven hun container niet aan te melden maar kunnen deze gewoon aan de weg zetten. De vuilniswagen komt daar toch langs op weg naar aangemelde containers.

Proef
De inzameling op afroep is beproefd in de gemeente Bronckhorst en zo goed bevallen dat het systeem per 1 maart officieel wordt ingevoerd. De proef wees uit dat de vuilniswagen veel minder kilometers maakt. Ook volstaat op veel routes een kleine wagen – een groot formaat bus – die veel zuiniger is. Op termijn kunnen zelf elektrische wagens worden ingezet.

Minder vaak
De wijzigingen zijn ingegeven omdat mensen hun containers steeds minder vaak aan de weg zetten. Gemiddeld zo’n 9 keer per jaar. De vuilniswagen rijdt tot nu toe 26 keer per jaar langs. Dat wordt voortaan dus 13 keer.

Besparing
De verwachting is dat het systeem vanaf volgend jaar besparing gaat opleveren. Die kan terugvloeien naar de burger via een lagere heffing maar of dat gaat gebeuren is van meerdere factoren afhankelijk.

Zorgen
Er zijn vooral zorgen over de vergoeding voor kunststof verpakkingen die de gemeente ontvangt. Die bedraagt voor Lochem zo’n 6 ton. Als het veelbesproken statiegeld op petflessen en blikjes wordt ingevoerd gaat dat bedrag fors omlaag en moet de gemeente de burger onherroepelijk zwaarder belasten. Die kosten bleven de afgelopen jaren vrijwel gelijk.

Nieuwe afvalpas
Iedereen krijgt binnenkort informatie toegestuurd over de veranderingen en de gevolgen voor het betrokken adres. Ook de afvalkalender wordt aangepast aan het nieuwe regime. Ook krijgt iedereen binnenkort een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse containers kunnen worden geopend.

 

2 REACTIES

  1. Ook krijgt iedereen binnenkort een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse containers kunnen worden geopend….. Dus dat betekend dat je en een papiercontainer krijgt, een grijzecontainer en een pas voor de ondergrondse… wat gaat de ondergrondse kosten bij 1 lichting/aanbieding, en wat worden de andere prijzen van de containers?

Comments are closed.