Onderhoud laanbomen buitengebied start in januari

0
Het Lochemse buitengebied kent veel van dit soort wegen (bron: lochem..nl)

LOCHEM/GORSSEL – In januari 2022 begint Circulus-Berkel met het onderhoud aan de gemeentelijke laanbomen in het buitengebied. Uitgangspunt voor het onderhoud is een gezond en evenwichtig laanbomenbestand. Daarbij gaat het om leeftijd, verschillende soorten, vitaliteit en veiligheid. In 2022 worden 1000 nieuwe bomen geplant, ter compensatie van achterstallige herplant in de afgelopen jaren.

De gemeenteraad stelde onlangs het nieuwe beleid voor beheer en onderhoud van de laanbomen vast. Daar ging een lange en soms verhitte discussie aan vooraf. De balans tussen behoud van vaak beeldbepalende bomenrijen, veiligheid en kosten was niet makkelijk te vinden.

Oudere bomen

De Lochemse laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde deel van de bomen is zelfs meer dan 70 jaar oud. Eric-Jan de Haan, wethouder Buitenruimte, zegt: “Dat bomen steeds ouder zijn, betekent dat ze veel onderhoud nodig hebben. Tenslotte moeten weggebruikers wel veilig kunnen passeren. Om te voorkomen dat straks de meeste laanbomen tegelijk doodgaan of niet meer veilig zijn, is verjonging belangrijk. Daarbij kiest de gemeente zoveel mogelijk voor soorten die kunnen tegen een veranderend klimaat en die goed zijn voor de biodiversiteit. Zo kunnen inwoners en bezoekers ook in de toekomst blijven genieten van onze laanbomen en van de natuur.”

Jaarlijks onderhoud

Circulus-Berkel begint binnenkort met het jaarlijkse onderhoud. Dit bestaat uit:
– Periodiek snoeien op maat en controle op veiligheid. Oudere en minder vitale lanen laat de gemeente vaker snoeien dan jongere en vitalere. Gemiddeld snoeit Circulus-Berkel de bomen een keer per vijf jaar. Ieder jaar gaat het om meer dan 10.000 laanbomen.

– Het verjongen van het oude boombestand. Slechte en dode risicobomen die gekapt moeten worden, worden herplant. Waar het veilig kan blijven oude bomen zoveel mogelijk staan. Slechte delen van lanen vervangt Circulus-Berkel door jonge aanplant van kleine bomen. De inschatting is dat de gemeente elk jaar ongeveer 500 bomen moet herplanten. Waar mogelijk helpen inwoners met schoonhouden van boomspiegels en aanbinden van de jonge bomen.

– Waar genoeg ruimte in de berm is, laat de gemeente nieuwe kleine bomen planten. Dat gebeurt uiterlijk een jaar na kap. Als de ruimte in de berm ontbreekt, komen de nieuwe bomen op een andere plek te staan.

1000 bomen extra

In 2022 laat de gemeente 1000 nieuwe laanbomen extra aanplanten. Daarmee wordt de achterstand in herplant ingehaald. Dat gebeurt op plekken waar de afgelopen jaren door kap gaten in de lanen zijn ontstaan of waar herplant het door de droogte niet heeft gered. De jonge aanplant krijgt regelmatig water. Veel jonge boompjes gingen in de voorbije droge jaren dood door gebrek aan waten. De gemeenteraad dwong eerder al af dat nu wel wordt gezorgd voor water als dat nodig is.

De gemeente werkt volgens het ‘Soortmanagementplan vleermuizen’. Dit plan geeft inzicht in de verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. En het beschrijft de maatregelen die de gemeente bij de kap van een boom moet nemen om het leefgebied van de vleermuizen in stand te houden.

Meer informatie

Dit kan onder meer door in typische lanen niet alle bomen tegelijk te vervangen maar de verjonging in fases door te voeren. Ook het plaatsen van vleermuiskasten helpt de dieren. Meer informatie over de verschillende werkzaamheden is te lezen op:
www.circulus-berkel.nl/lochem/gezondebomen. Hier is ook een kaart te vinden met wegen waar gewerkt gaat worden.

Informatie over het beleid van de gemeente is HIER te vinden (link naar website gemeente).