Twee MKB-managers aan de slag in Lochem

0
Karin Komdeur en Hans Wennekes delen de baan als MKB-manager (foto: gemeente Lochem)

LOCHEM – Karin Komdeur en Hans Wennekes gaan vanaf 1 maart aan de slag aals MKB-managers in de gemeente Lochem. Het gaat om een duo-baan. Beiden blijven daarnaast ook zelfstandig ondernemer.

Verbinden
Als MKB-managers gaan Komdeur en Wennekes verbindingen leggen tussen gemeente en het midden- en kleinbedrijf.  Bedrijven zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen. Het tweetal gaat zich daarnaast bezighouden met het oprichten van een centrum voor jonge ondernemers.

Economie
Het aanstellen van een MKB-manager vloeit voort uit de Economische Agenda 2017-2018 dat de gemeenteraad afgelopen najaar vaststelde. Daarbij gaat het om aantal maatregelen op de korte termijn om de gemeentelijke economie te versterken.

 

Gemeente is opdrachtgever, ondernemer is klant

Energie
Karin Komdeur: ,,De komende tijd gaan we nader kennismaken en bij ondernemers ophalen waar zij behoefte aan hebben, waar ze naartoe willen en wat ze daarbij nodig hebben. We starten waar de energie zit. Ook met de gemeente gaan wij in gesprek om te horen wat zij als resultaat verwachten. De oogst van deze gesprekken vertalen we in een concreet plan van aanpak en leggen dat als advies voor aan betrokkenen. Op papier is de gemeente onze opdrachtgever. De ondernemers en organisaties die hierbij betrokken zijn, zien wij als de klant. Daar zullen we dan ook vooral te vinden zijn.”

Kansen benutten
Hans Wennekes: ,,We willen met deze aanpak samenwerking en bewustwording op gang brengen, met concrete activiteiten en resultaten. We hopen dat ondernemers zich hierdoor meer gefaciliteerd en gesteund voelen zodat zij kansen kunnen benutten. Oók jonge ondernemers, waarvoor we een centrum oprichten. We vervullen vooral een rol in de opstartfase door fondsen en partners bij elkaar te brengen, op zoek te gaan naar een geschikte plek en naar een lokale aanjager die het centrum succesvol kan exploiteren.”

Karin Komdeur
Karin Komdeur (1963) woont in Gorssel, heeft een eigen adviesbureau en heeft ruime ervaring als procesmanager, programmamanager en facilitator in uiteenlopende processen. Een van haar huidige opdrachten is het op de kaart zetten van ‘Historisch Grave’ met als doel de economie van Grave te versterken. Samenwerking met ondernemers is hierin onmisbaar.

Hans Wennekes
Hans Wennekes (1960) is als ondernemer gespecialiseerd in verkoop en marketing. Als uitvoerend adviseur bij MKB Winstpunt, een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en de provincie Gelderland, begeleidde hij veel bedrijven met verkoop- en marketingplannen en innovatie. In Berkelland is hij aanjager van het Centrum voor Jong Ondernemerschap. Dit kwam tot stand door in gesprek te gaan met ondernemersverenigingen, onderwijs en ondernemers.