Tijdelijke extra handen voor ‘t Baken kosten ruim 6 ton

1
t Baken werkt vanuit het Lochemse gemeentehuis bron: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De extra inzet van tijdelijke menskracht bij ’t Baken kost dit jaar 435.000 euro en volgend jaar nog eens 210.00 euro. Of de personele bezetting ook structureel moet worden uitgebreid, moet begin volgend jaar blijken tijdens een evaluatie van het nu aangelegde noodverband.

Dit is te lezen in een memo van het Lochemse college van B&W aan de gemeenteraad. Gisteren kwam al naar buiten dat het college de formatie van het loket voor jeugd, zorg, werk en inkomen tijdelijk wil ophogen. In de memo worden de problemen geweten aan het in het bericht van gisteren als genoemde hoge ziekteverzuim plus een toename van het aantal aanvragen voor hulp.

Opstartproblemen

Verder zou er sprake zijn van opstartproblemen. Letterlijk schrijft het college: ‘In het eerste halfjaar zijn we een aantal opstartproblemen tegengekomen die bij het opstarten van een nieuwe organisatie niet vreemd zijn.’ Dit staat een efficiënte, effectieve en integrale organisatie in de weg.

Werkdruk

Het onverwacht hoge ziekteverzuim maakt de toch al forse werkdruk nog groter. Zo moeten wachtlijsten uit 2018 worden weggewerkt. Zoals gisteren al gemeld komen daar bovenop nog eens extra veel aanvragen voor huishoudelijke hulp. Door een verandering in de eigen bijdrage wordt het voor meer mensen ‘aantrekkelijk’ om hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te regelen. Overigens meldde wethouder Bert Groot Wesseldijk bij de presentatie van de jaarstukken over 2018 al dat rekening werd gehouden met een stijging van het aantal aanvragen.

Aanvragen

Het college letterlijk in de vandaag verschenen memo: ‘Dit maakt dat de caseload bij medewerkers fors is toegenomen waardoor aanvragen langer dan de snelle afhandelingstermijn die we onze cliënten willen geven, blijven liggen.’ Daarom is deze week besloten om te investeren in tijdelijke uitbreiding van de formatie.

Kosten

De kosten bedragen in 2019 €435.000 en in 2020 €210.000. Voor 2019 is voor €255.000 aan dekking gevonden binnen bestaand budget. Het tekort van €180.000 komt ten laste van de algemene middelen.

Dekking

De extra lasten van € 210.000 in 2020 wordt ten laste gebracht van het reguliere inhuurbudget. En volgend jaar wordt dus duidelijk of een deel van de extra handen structureel moet worden.

1 REACTIE

  1. De verandering van de wetgeving hield in dat er geen rekening meer wordt gehouden met het inkomen bij de “eigen bijdrage”. Een cadeautje van de VVD aan de rijken. Schandalig.

Comments are closed.