‘Te weinig zonnepanelen op Lochemse bedrijfsdaken’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – Slechts tussen de 5 tot 10 procent van de grote bedrijfsdaken in de gemeente Lochem wordt benut om zonne-energie op te wekken. De gemeente komt daarmee landelijk op plek 224 (van 355) en provinciaal op 37 (van 51). De VVD stelde hier maandagavond vragen over aan wethouder Henk van Zeijts.

De liberalen wilden weten of het college zich bewust is van het onbenutte potentieel, of er concrete plannen zijn ter verbeteren en of er overleg is met onder meer LTO en provincie. Verder kwam de vraag op tafel of het college voorrang wil geven aan zon-op-dak alvorens door te gaan met de ontwikkeling van grondgebonden zonnepanelen.

Belemmeringen

Van Zeijts antwoordde dat het college zich wel degelijk bewust is van het feit dat er veel bedrijfsdaken onbenut blijven. Het gaat om daken van agrarische en andere bedrijven van meer dan 1000 vierkante meter. De wethouder zei dat de tegenvallende cijfers grotendeels zijn te verklaren door een zestal belemmeringen.

Zo is de oriëntatie van de daken vaak niet goed of is de draagkracht van de dakconstructie onvoldoende. Ook geven hypotheekversterkers en verzekeraars niet altijd toestemming voor zonnepanelen omdat zij risico’s zien. Verder is het middenspanningsnet in het buitengebied vaak onvoldoende zwaar om de belasting van veel opgewekte stroom aan te kunnen. En tenslotte betalen grootverbruikers zo’n laag elektriciteitstarief dat de prikkel om eigen energie op te wekken ontbreekt.

Landelijk beleid

Op veel van deze belemmeringen heeft de gemeente geen vat, aldus Van Zeijts. Het gaat veelal om zaken die alleen via landelijk beleid kunnen worden bijgestuurd. De gemeente Lochem wijst ondernemers op de mogelijkheden van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) en op de provinciale regeling ‘Verzilver uw dak’.

Verder wordt onder meer gesproken met netwerkbeheerder Liander over verzwaring van het netwerk waar dit nodig is. Momenteel loopt een pilot rond Laren waarbij wordt gekeken waar die verzwaring nodig is.

Collectief

En LochemEnergie heeft extra geld uit het innovatiebudget van de gemeente ontvangen om collectieve zonneparken op daken te realiseren. Via de regeling PostCodeRoos (PCR) kunnen mensen participeren zonder zelf zonnepanelen op het dak te hebben. Dit leidt tot teruggave van energiebelasting.

Volgens cijfers van benchmarkzon.overmorgen.nl telt de gemeente 380 daken van 1000 vierkante meter of meer. In totaal gaat het om 773.954 vierkante meter. Als die volledig benut zou worden, zouden in theorie 7.740 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. De gemeente telt ruim 6.100 huishoudens.

Zon-op-grond

Toch zou zelfs volledige benutting van het aanwezige potentieel volgens Henk van Zeijts niet voldoende zijn om alle huishoudens in de toekomst te voorzien van energie. Door elektrische auto’s en verschuiving van gas naar elektriciteit neemt het gebruik de komende jaren toe, zo is de verwachting.

Zon-op-grond blijft volgens hem dan ook nodig naast zon-op-dak. Dat laatste komt, samen met eventuele windplannen, woensdagavond nog ter sprake tijdens een digitale terugkomavond van mensen die hebben meegepraat over de Regionale Energie Strategie (RES).