Stratenveger, grasmaaier & co. krijgen een gezicht

0
Samenwerkende disciplines in het straatbeeld. Dat is het idee voor de toekomst (foto: Yke Ruessink/Gemeente Lochem)

LOCHEM – Als een vandaag (29/11) gepresenteerd plan van de gemeente Lochem gaat werken, dan kennen inwoners van alle kernen over enige tijd de gezichten van de man op de veegmachine, de plantsoenwerkers, de stratenmaker, de grasmaaier én hun voorman. Ze werken voortaan onderling samen en zijn voor iedereen aanspreekbaar. Kost wel een ‘paar cent’ extra overigens.

Het plan heet, degelijk ambtelijk:  ‘Visie op integraal beheer van de openbare ruimte’. Geen afkorting? Uiteraaard! IBOR is de naam. De uitvoering, in handen van Ciculus-Berkel, moet echter dichtbij de burger komen te staan. Sterker nog: diezelfde burger kan zelf de handen uit de mouwen steken. Het geld dat daardoor bespaart wordt, kan worden ingezet voor andere doeleinden. In de eigen kern uiteraard.

Kwaliteit
Wethouder Eric-Jan de Haan: ,,We gaan voortaan uit van de kwaliteit van de openbare ruimte. Circulus-Berkel (CB) moet ervoor zorgen dat het beeld de binnenstad, de wijken, dorpen en het buitengebied minimaal voldoet aan een bepaald uitgangspunt. Aan een  basisbeeld dat we samen vaststellen en dat per kern kan verschillen. Hoe dat gebeurt is dan een zaak tussen Circulus-Berkel en de bewoners.”

Wensen
Ook het vaststellen van het genoemde basisbeeld moet in overleg met de kernen gebeuren. Daarvoor zijn de dorpsraden aan zet, maar ook individuele burgers kunnen hun wensen aan voorkeuren aangeven. De uitvoerders weten dan wat hoge prioriteit heeft en waar wat minder tijd aan kan worden besteed.

Wie het hele IBOR-plan wil lezen kan vanaf vrijdag 29/11 terecht op de website van de gemeente Lochem

Via het burgerpanel Lochem Spreekt en via verdiepende gesprekken daarna is per kern al enigszins duidelijk waar die prioriteiten liggen. Deze verschillen per kern. Zo wil Gorssel graag een groen dorp zijn, waar de natuur deels z’n gang kan gaan. En Barchemers vinden de toegankelijkheid van hun dorp belangrijk.

Scheve stoeptegels
Martin Niessink – die de gemeente Lochem adviseert op het gebied van afval en openbare ruimte – zegt dat inwoners op verschillende momenten hebben aangegeven dat ze zich het meest storen aan slechte verharding, oftewel scheve stoeptegels, knipgaten en onkruid in de voegen. Dit wordt verbeterd door een stratenmaker toe te voegen aan elke werkploeg van CB. Sommige verhardingen zijn overigens zo slechts dat ze aan vervanging toe zijn. Ook daar is aandacht voor maar daar is een ander budget voor.

Aanspreken
Andere veelgehoorde klachten gaan over de groenvoorziening en het schoonmaken van de openbare ruimte. Ook daar komt ruimte voor. De voorman is periodiek, bijvoorbeeld eens per twee weken, met zijn ploeg in dorp of wijk en is direct aanspreekbaar. Sterker nog, het hele team stelt zich voor aan de bewoners, onder het motto; wie je kent spreek je makkelijker aan.

Goede ideeën
Robert van Iersel – hoofd civiel en groen – bij Circulus-Berkel – zegt dat de veranderde aanpak veel betekent voor de organisatie: ,,Maar het past helemaal bij de tijdsgeest en we zijn heel erg voor deze werkwijze. De mensen weten ons in deze opzet te vinden en daar worden de contacten ongetwijfeld beter van”, zo zegt hij. ,,Onder de mensen leven ontzettend veel goede ideeën en daar willen we graag gebruik van maken.”

Alles tegelijk
Ondanks het feit dat de gemeenteraad het plan en de extra middelen nog moet goedkeuren is CB ‘stiekem’ al een beetje gaan oefenen in Almen. Daar komt niet meer zoals gebruikelijk de ene dag de veegwagen en de volgende dag de grasmaaier. Alle disciplines gaan samen op pad. ,,We proberen zo alle taken ineens uit te voeren, zo lang onze mensen elkaar niet voor de voeten lopen”, aldus Van Iersel. Als we klaar zien ziet alles er zo uit als we vooraf hebben afgesproken.

Flink wennen
De opdracht is simpel: aan de hand van foto’s van hoe het er ergens uit moet zien, gaan de ploegen aan het werk. Overigens zal het voor sommige medewerkers van CB – waaronder Wsw’ers van Delta – nog flink wennen worden. Door de verschillende ‘thema’s’ in de kernen moet ‘(on)kruid’ soms worden verwijderd maar soms juist blijven staan.

Extra kosten
Er gaat gewerkt worden aan de hand van prioriteiten. Die gaan van A+ – het moet tot in de puntjes verzorgd zijn – tot D, dat staat voor ‘niet te veel aan doen’. Het Lochemse college adviseert de gemeenteraad om te gaan voor het thema ‘Spelen, bewegen en ontmoeten’. Daar hangt een prijskaartje aan van 466.000 euro. Dit komt bovenop de huidige uitgaven voor de openbare ruimte: 7,7 miljoen. De raad heeft overigens de keuze uit meer thema’s die meer of minder extra budget vragen.

Tijd nodig
De raad neemt in januari een besluit. Dan zijn de kernen aan zet om aan te geven wat ze graag willen. Circulus-Berkel denkt zeker anderhalf jaar nodig te hebben om te kunnen werken volgens het IBOR-plan. Pas in 2021 is dit pas in de hele gemeente te realiseren.