Stapjes in de lange aanloop naar grootscheepse woningbouw

0
Afbeelding ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem moet veel woningen bouwen, en liefst nog voor 2030. De aanloop naar het moment dat daadwerkelijk grootscheeps wordt gebrouwd is lang. Maandagavond stonden twee onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad die de zaak vooruit moeten helpen. Grondbeleid en afspraken met de woningcorporaties stonden ter discussie. Dit zijn belangrijke instrumenten op weg naar betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen.

De nota Grondbeleid is een nogal technisch stuk, maar van belang voor onder meer de verwerving van noodzakelijke bouwgrond. Belangrijk gegeven is de bundeling van de grondexploitaties. Voorheen werd dat vaak per project gedaan. Bundeling maakt het mogelijk om op locaties waar sociale woningen worden gebouwd eventueel verlies te nemen. Dat is mogelijk te compenseren via uitgifte van vrije kavels elders in de gemeente.

Afdwingen

Het grondbeleid bepaalt ook hoe de gemeente omgaat met projectontwikkelaars. Via een programma van eisen kan de gemeente afdwingen welk soort woningen – en in welke prijsklasse – mogen worden gebouwd. Hierover bestaat bij sommige fracties twijfel, onder verwijzing naar de wijk Detmerskazerne in Eefde. Daar had de gemeente weinig grip op de prijzen, waardoor er vooral dure woningen verrezen.

Wethouder Eric-Jan de Haan wees er maandag op dat dit project in een andere tijd werd vergund, waarbij de projectontwikkelaar veel vrijheid kreeg. Hij wees op de opdracht van de gemeenteraad die er nu ligt om veel betaalbare woningen te bouwen in zowel de koop- als huursector. “Die opdracht gaan we uitvoeren en deze nota helpt ons daarbij. Via het grondbeleid houden we de regie”, zo gaf hij aan.

D66 vroeg wat je hebt aan grondbeleid – en aan een voorraad bouwgrond – als de prijzen en rente verder stijgen en bouwen onbetaalbaar wordt. Volgens De Haan is goed grondbeleid ook dan een instrument om de zaak aan de gang te houden. De raad kan altijd op de rem gaan staan door niet akkoord te gaan met een grondexploitatie.

Afspraken

De discussie over de afspraken met woningcorporaties spitste zich toe op hoe de gemeenteraad de vinger aan de pols kan houden. Er werd gewezen op een eerder gedane belofte om de raad vroegtijdig te betrekken bij afspraken. Die belofte is niet nagekomen. Wethouder Marja Eggink beloofde beterschap Nog voor de zomer verwacht ze een nieuwe woonmonitor met alle cijfers en trends. Dan kan de raad meekijken of wijzigingen noodzakelijk zijn. Dit kan dan jaarlijks worden verwerkt in updates van afspraken met de corporaties.

De gemeente sprak met de corporaties af om de komende jaren 260 sociale huurwoningen te bouwen. En bestaande woningen moeten worden verduurzaamd. Wat dat laatste betreft werd gevraagd om meer ambitie omdat een duurzame woning direct positieve financiële gevolgen heeft voor huurders.

Aantallen

Het aantal van 260 nieuwe sociale huurwoningen gaf aanleiding tot discussie. Namens de VVD vroeg Jan de Vries zich af of er in de gemeente Lochem voldoende mensen op zoek zijn naar zo’n woning of dat wordt gebouwd voor mensen van buiten Lochem. Daarbij wees hij erop dat als mensen van buiten de gemeente hier een sociale huurwoning bemachtigen, dat mogelijk ook van invloed is op het sociaal domein. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering aanvragen.

De link tussen sociale woningbouw en het sociaal domein schoot Jos Israel van de PvdA in het verkeerde keelgat. Hij nam afstand van de suggestie van De Vries. Die laatste zei dat het wel zo eerlijk is als je alle aspecten in ogenschouw neemt. Overigens vragen Lochemse ondernemers om betaalbare woningen. Dat zou het makkelijker maken om nieuwe werknemers van buiten de gemeente aan te trekken.

Twijfel

Op de achtergrond speelt de opgave die minister Hugo de Jonge de gemeenten heeft gegeven om betaalbaar bouwen, waarvan 30 procent in de sociale huursector. Lochem twijfelt of die 30 procent wel nodig is. Eerder wees de wethouder erop dat in regioverband aan de opgave van De Jonge wordt voldaan omdat Deventer en Zutphen meer dan 30 procent sociale huur realiseren. Met de name de PvdA vindt dat Lochem solidair moet zijn met de regio en zelf ook 30 procent moet realiseren. De VVD maande tot snelheid omdat de prijzen maar blijven stijgen. De Vries pleit voor snelle ontwikkeling van kansrijke locaties.

Een aantal partijen kondigden moties aan die het beleid moeten beïnvloeden.