‘Sociaal plan Bloemenkamp werkt niet zonder alternatieve woningen’

0
De Bloemenkamp in Gorssel (bron: vastgoedzorgsector.nl)

GORSSEL/LOCHEM – De Bloemenkamp in Gorssel moet over zo’n 30 maanden leeg zijn. Eigenaar Vastgoed Zorgsector (VGZ) wil het seniorencomplex slopen en er vrije sector huurwoningen voor in de plaats bouwen. Die zijn qua prijs vermoedelijk onhaalbaar voor een deel van de huidige bewoners. Er is dan ook veel onrust onder hen, waaronder mensen van in de 90.

In een toelichting op schriftelijke vragen aan het college van B&W heeft de Lochemse PvdA-fractie de stevige term ‘uitrookstrategie’ geïntroduceerd. Als VGZ wordt geconfronteerd met die term komt er een verhaal over een sociaal plan dat aan de bewoners is voorgelegd en dat is gebaseerd op wensen die uit persoonlijke gesprekken naar voren zijn gekomen. ‘Uiteraard onderkennen we de impact bij de bewoners. Daarom ondersteunen we bewoners zoveel als mogelijk bij het zoeken van een passende woning en bij de verhuizing’, aldus VGZ in een verklaring.

Vervangende woningen

Ook worden gewezen op ‘zorgvuldig overleg’ met een klankbordgroep. Bewoonster Lieneke Schouten maakt hier deel van uit. Zij zegt: ”Het zou een mooi sociaal plan zijn als er voldoende vervangende woningen waren voor de bewoners van de Bloemenkamp.” Dat is precies waar de schoen wringt. Sociale woningen zijn er nauwelijks in Gorssel en uitzicht op nieuwbouw is er hooguit op de langere termijn.

Wat nieuwbouw betreft spelen er twee dingen. Habion, de woningstichting die samenwerkt met VGZ, wil in Gorssel wel een nieuwe cluster van sociale huurwoningen bouwen maar heeft daar nog geen locatie voor. Wethouder Robert Bosch heeft de bewoners van de Bloemenkamp recent laten weten dat nieuwbouw niet binnen 30 maanden gaat lukken. Er is weliswaar een uitleggebied maar ambtelijke molens draaien te langzaam om dingen snel te realiseren.

De Borkel

Habion heeft op het terrein van de Borkel vier gebouwen. Bij eén daarvan (de Berk) gaat het om sociale huur. De overige drie appartementengebouwen vallen in de vrije sector en kennen dus een hogere prijs. Habion heeft echter aangegeven de vrijkomende woningen daar tijdelijk onder het regime van sociale huur te laten vallen. Bewoners van de Bloemenkamp met een zorgindicatie krijgen voorrang. Lieneke Schouten wijst echter op het geringe verloop waardoor de komende 2,5 jaar maar weinig mensen geholpen kunnen worden.

Verder speelt nog dat bewoners die elders in een sociale huurwoning kunnen worden geplaatst moeten voldoen aan de inkomensgrens die voor dit soort woningen geldt. Momenteel ligt deze rond de 39.000 euro bruto. Sommige bewoners van de Bloemenkamp zijn daar niet eerder op getoetst en vallen hierdoor mogelijk buiten de boot.

Alternatieven

VGZ onderkent dat de meeste bewoners heel graag in Gorssel willen blijven en liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de Bloemenkamp. Naast de genoemde alternatieven van Habion is er mogelijk beperkt plek in de Borkel, waar Sensire over het plaatsingsbeleid gaat. Deze zorginstelling huurt het pand van Habion.

Lieneke Schouten was, net als veel van haar medebewoners in de veronderstelling dat ze huurde van Habion. Vanaf januari vorig jaar werd de huur echter ineens geïnd door VGZ. Die laatste is geen woningcorporatie in de zin van de Woningwet en is daardoor aan minder regels gebonden. Schouten noemt de gang van zaken ‘sneaky’.

Klankbordgroep

De bewoners hebben inmiddels te maken met een ‘tussenpersoon’ van een door de eigenaar ingeschakeld adviesbureau. Volgens Lieneke Schouten verlopen de contacten goed maar door het gebrek aan vervangende woonruimte leidt ook dit niet tot snelle oplossingen. De klankbordgroep bestond tot nu toe uit twee personen. Volgende week komt deze in een nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar. Er is zowel interne als externe versterking geregeld.

Overigens zijn de meeste bewoners wel overtuigd dat de Bloemenkamp niet meer te renoveren is. “Sommige mensen zitten in de winter met een deken om zich heen in de kamer”, aldus Schouten. En voor bewoners die wel voelen voor het huren van een (duurdere) nieuwe woning op dezelfde locatie speelt het probleem dat er geen wisselwoningen beschikbaar zijn.

Opdracht college

De Lochemse gemeenteraad heeft het college van B&W via een unaniem aangenomen motie opgedragen om gelijk- dan wel vroegtijdig te zorgen voor voldoende vervangende woonruimte in Gorssel. Volgende week gaat de redactie in op hoe het college omgaat met deze opdracht.