Weer tegenslag Doornberg; Enschede verbiedt opslag banden

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ALMEN/ENSCHEDE – Het lijkt de Wet van Murphy: Doorberg Recycling/Rubber Verwerking Nederland (RVN) komt maar niet los van Almen. Twee dagen nadat de vertrektermijn in Almen is verstreken en per dag een dwangsom van 7.500 euro wordt verbeurd, volgt een nieuwe tegenslag. De gemeente Enschede heeft het bedrijf verboden banden op te slaan op het terrein aan de Binnenhaven aldaar zolang er geen definitieve vergunning is verleend.

Dinsdag werd duidelijk het bedrijf in afwachting van die vergunning – waarvan het ontwerp momenteel ter inzage ligt – alvast is begonnen met het verplaatsen van de rubbervoorraad naar Enschede. De gemeente daar steekt daar nu een stokje voor. Welke gevolgen dit heeft voor het definitieve vertrek uit Almen is nog onduidelijk. Doornberg liet de gemeente Lochem weten tot half september nodig te hebben voor de verhuizing van de voorraad. Dat lijkt nu geen haalbare kaart meer.

Valse start

Doornberg Recycling, dat in Enschede verder wil als Rubber Verwerking Nederland, maakt daar een valse start. Eerder werd al een bouwstop opgelegd, op straffe van een dwangsom.

“Er loopt sinds eind juli een inspraakprocedure over het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor dit bedrijf”, aldus locoburgemeester Niels van den Berg van Enschede. “De termijn daarvoor loopt nog tot begin september. Daarna moet er een definitief besluit worden genomen. Bovendien moeten er nog bouwkundige aanpassingen op het terrein worden doorgevoerd om aan de eisen van milieu en brandveiligheid te kunnen voldoen. Tot die tijd is het niet toegestaan (oude) banden op het terrein op te slaan of te verwerken.”

Lastige situatie

De ingreep van Enschede werd vandaag (donderdag 5/8) gemeld op de website van de gemeente. Locoburgemeester Van den Berg: “We begrijpen dat RVN in een lastige situatie is beland, maar procedures zijn er niet voor niets. Het kan niet zo zijn dat het milieu en de veiligheid voor de omgeving in het geding komen.”