Inpassingsplan Nettelhorsterweg (N825) ter inzage gelegd

0
Still uit een animatievideo van de provincie: de Nettelhorsterweg gezien van de kruising met de Broekstraat (bron: Provincie Gelderland)

LOCHEM/BORCULO – De Nettelhorsterweg (N825) vormt, samen met de N346, een belangrijke schakel tussen de A1 en de N18 (Varsseveld-Enschede). Voor het gedeelte tussen Goorseweg en Broekstraat werd eerder al een apart plan gepresenteerd. Voor het deel tussen Broekstraat en Hekweg in Borculo wordt nu een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Tussen 15 december en 25 januari kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het gaat om fase 2 van de aanpak van de Netterhorsterweg. Fase 1 betreft het gedeelte tussen Goorseweg en Broekstraat, inclusief de oversteek bij Broekstraat zelf. Het inpassingsplan voor die fase is inmiddels vastgesteld. De uitvoering van het werk is gepland tussen maart en november 2023.

Veiliger

Om de weg ook verder in die richting van Borculo veiliger te maken komen er om de 2 kilometer passeerhavens voor landbouwvoertuigen. Langzaam verkeer is verplicht om deze havens te gebruiken. Het gaat om ongeveer 85 meter lange rijstroken langs de weg, waar een landbouwvoertuig met circa 25 kilometer per uur overheen kan rijden. Dat geeft achterliggend verkeer de gelegenheid om veilig te passeren. Tussen de rijbaan en de passeerhavens komt een tussenberm van meer dan twee meter breed. Daarnaast komt er een parallelweg tussen de Kattenbeekdijk en Slaapweg (gemeente Berkelland).

Middengeleider

Ter hoogte van de fietsoversteek Wolverveldseweg komt een middengeleider. Deze biedt fietsers de mogelijkheid om maar op één rijbaan te hoeven letten bij het oversteken. Tenslotte worden maatregelen getroffen om de weg goed in te passen in het karakteristieke landgoederen. Provincie Gelderland combineert de werkzaamheden aan de inrichting van de weg met die van het groot onderhoud aan de weg. Ook het aanbrengen van stiller asfalt en geluidwerende maatregelen bij woningen maken hier deel van uit.

De verwachting is dat de uitvoering in 2024 kan beginnen. Dit is mede-afhankelijk van grondaankopen, procedures en vergunningen.

Ter inzage

Het ontwerp-inpassingsplan en alle stukken zijn in te zien bij de provincie Gelderland en de gemeenten Lochem en Berkelland. Bij de provincie op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur op het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Bij de gemeente Berkelland ligt het plan ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Daar is het op afspraak in te zien. Zienswijze zijn via post of mail in te dienen. Het is ook mogelijk om zienswijze mondeling in te dienen. Hiervoor is het nodig een afspraak te maken. Digitaal is het ontwerp in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1.

Reageren

Meer informatie over het ontwerp-inpassingsplan en ter visie leggen en het indienen van zienswijzen is te vinden op de website van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/N825-fase-2.

Bij publicatie van dit bericht (op 8 december) was het plan zelf nog niet beschikbaar via bovenstaande links en code. Dit volgt vermoedelijk pas op en kort voor 15 december.