Slechte wegen naar HAMAC-terrein bij Harfsen aangepakt

0
De kruising Deventerdijk-Reeverdijk tussen Harfsen en Gorssel.

HARFSEN – De wegen naar motorcrosscircuit ‘t Peppelenbos van de Harfsense motorclub HAMAC worden nog voor de winter verbeterd. De onderlaag van de zandwegen wordt verstevigd met een laag puin.

Het gaat om de onverharde delen van de Reeverdijk-Koekoeksweg tot aan de Deventerdijk en om de Deventerdijk zelf. De gemeente Lochem heeft de opdracht verstrekt aan Circulus-Berkel. Het grondwerk wordt uitgevoerd door Vrielink-Joppe.

Natuurherstel
De daadwerkelijke uitvoering laat nog even op zich wachten. Op de Gorsselse Heide wordt momenteel gewerkt aan natuurherstel. Daardoor worden de Deventerdijk en Reeverdijk momenteel gebruikt door zwaar materieel. Om te voorkomen dat deze zandwegen naar versteviging toch weer stuk worden gereden wordt gewacht tot de werkzaamheden op de heide klaar zijn.

Overlast
Bewoners van de betrokken wegen hebben nu nog vaak last stof bij droogte en van onbegaanbare wegen bij natte weersomstandigheden. Dat laatste maakt ook het circuit van HAMAC vaak slecht bereikbaar.