Budget wegenonderhoud Lochem moet dik 40% omhoog

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het kwaliteit van de wegen in de gemeente Lochem kan niet op huidige peil blijven voor de 9 ton die daar nu jaarlijks voor staat. Het college van B&W kiest voor een aanpak die 375.000 euro duurder uitvalt. De gemeenteraad maakt uit of die verhoging met dik 40% er ook komt.

Pilot
Lochem is al in 2013 begonnen met zogeheten functiegericht wegbeheer. Dat houdt in dat alle wegen in categorieën worden ingedeeld, aan de hand waarvan de onderhoudscyclus wordt bepaald. De functie van de weg bepaald in welke categorie deze wordt ingedeeld. Een tot eind dit jaar lopende pilot in een gebied rond de Verwoldseweg bij Laren heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Reconstructie
Gebleken is dat de wegen in het proefgebied toekunnen met een minimaal onderhoudsniveau maar dat levert onvoldoende besparingen op om wegen die dat nodig hebben te reconstrueren. Dit terwijl reconstructie met de nieuwste technieken op de lange termijn juist voor lageren kosten per vierkante meters zorgt. Met de gevraagde verhoging van het budget kan volgens wethouder Bert Groot Wesseldijk de vaart erin worden gehouden als het gaat om reconstructie.

Inspraak
Het principe van functiegericht wegbeheer blijkt dus wat het college betreft overeind. De categorisering wordt nauwkeurig beschreven waarna bewoners en bedrijven zich erover kunnen uitspreken. Er ligt inmiddels een concept. Tijdens de pilot is overigens gebleken dat bewoners in de regel alles bij het oude willen houden en dus niet gek zijn op rigoureuze verandering voor hun deur.

LTO
Tijdens de behandeling van het onderwerp tijdens een rondetafelgesprek kwam LTO Lochem maandagavond (1/5) met een aantal opmerkingen. De agrarische belangenclub vroeg met name aandacht voor wegen bij Laren waar landbouwverkeer en fietsende scholieren regelmatig elkaars pad kruisen. LTO pleit voor aandacht voor de verkeersveiligheid. Daarbij speelt volgens woordvoerder Herman Menkhorst ook het herstellen van gaten in weg en berm een rol.

Besluit
Als de gemeenteraad het extra geld beschikbaar stelt kan de nieuwe aanpak volgend jaar ingaan. Het definitieve besluit hierover wordt genomen tijdens de behandeling van de Kadernota 2018, de voorloper van de begroting. In de afgelopen jaren is overigens al structureel teveel geld uitgegeven aan wegen.