Showroom Lugarde en Blokhutwinkel Zutphen naar Laren

0
Op deze plek willen Lugarde en De Blokhutwinkel samen een showroom realiseren (bron: Google Maps)

LAREN/LOCHEM – Tuinhuisjesproducent Lugarde uit Laren en De Blokhutwinkel uit Zutphen willen samen een showroom en experience-centrum realiseren ten noorden van de aansluiting van Holterweg op de N332 in Laren.

Lugarde wil zich met de showroom vooral richten op Duitse klanten. De productie komt niet naar de genoemde locatie. De Blokhutwinkel wil in z’n geheel naar Laren verhuizen. Er is overigens sprake van samenwerking en niet van een fusie. Het blijven twee aparte bedrijven.

Gesprek
Beide bedrijven zijn al enige tijd in het gesprek met de gemeente Lochem. Het college van B&W heeft afgelopen week in principe medewerking toegezegd. Het college ziet de plannen als een economische impuls voor Laren. Er zijn 40 arbeidsplaatsen mee gemoeid.

Percelen
Lugarde en De Blokhutwinkel hebben de benodigde grond en de opstallen van bouwbedrijf Nijman inmiddels verworven. Een deel van de grond doet nu nog dienst als boomkwekerij van de firma Haneveld. De Larense wortels en de snelle bereikbaarheid van de A1 zijn de belangrijkste drijfveren voor de betrokken ondernemers.

Bestemmingsplan
Procedureel is het nog niet in kannen en kruiken. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. De initiatiefnemers hebben daarvoor een plan op hoofdlijnen laten
opstellen dat als principevoorstel aan de gemeente is voorgelegd. De planprocedure wordt nu gestart. Het plangebied valt binnen het  bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010.

De huidige bestemming staat een aannemersbedrijf en een intensieve kwekerij toe. De bedoeling is om op een perceel van 9500 m2 een showroom van circa 6000 m2  te realiseren, inclusief parkeerruimte. De gemeente Lochem is van mening dat het plan binnen de ruimtelijke structuur van het betrokken deel van Laren past. Het geheel komt in een lint van andere bedrijven te liggen.

Inpassing
Mede door het al aanwezige groen aan de zijde van de N332 kan het geheel landschappelijk worden ingepast, zo is het idee. De initiatiefnemers hebben zelfs al met eigenaren van omliggende percelen en met de dorpsraad Wakker Laorne gesproken. Daar leven geen onoverkomelijke bezwaren.

De gemeente werkt toe naar vaststelling door de raad van het aangepaste bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019.