Parkeersysteem rond centrum Lochem ‘aan de monitor’

1
De bushalte en de milieustraat moeten wellicht wijken bij de herinrichting van het Graafschapterrein. (archieffoto: LochemsNIeuws)

LOCHEM – Het was vaak een heet hangijzer; parkeren in en rond de binnenstad. Het leidde in het verleden vaak tot harde confrontaties tussen gemeente, ondernemers en inwoners/bezoekers. Daarbij speelden vaak uiteenlopende belangen. Nu zeggen alle betrokkenen consensus te hebben bereikt over wat ‘een toekomstbestendig en robuust parkeersysteem’ wordt genoemd.

Het bereikte akkoord is vandaag (dinsdag 4/9) via een gezamenlijke memo van het Lochemse college en de werkgroep Landstad Lochem gedeeld met de gemeenteraad. Hieronder de belangrijkste punten:

Gesteld wordt dat een goed parkeersysteem van cruciaal belang is voor de vitaliteit van de binnenstad. Het huidige systeem wordt als goed ervaren en de inzet is om dit toekomstbestendig te maken en te houden. Het komt er op neer dat het systeem aan de ‘permanente hartbewaking’ gaat.

Ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen in en om het centrum wordt nauwlettend in de gaten gehouden wat de gevolgen zijn voor de parkeersituatie. En die ontwikkelingen komen er, want gemeente en de werkgroep Landstad Lochem boekten maandag politiek succes met de gezamenlijk ruimtelijke visie voor de binnenstad. Hierin is sprake van aanpassingen aan met name de entrees (poorten) van de stad.

Routering
Een beter routesysteem en mogelijke aanpassingen aan de blauwe zones kunnen bijdragen aan een goede verdeling van de parkeerdruk. Afgesproken is dat als de parkeerdruk op een locatie tussen de 80 en 90% komt te liggen, er sprake is van een probleem . Dan zijn oplossingen nodig.

Mogelijke problemen worden verwacht bij de entree van de Walderstraat en Molenstraat. Bij de Smeestraat spelen die problemen niet, maar daar is de vindbaarheid van de parkeerplaatsen (aan de Zuiderwal) een probleem.

Supermarkten
De ontwikkelingen rond de Lochemse supermarkten zorgen voor een onzekere factor als het om parkeren gaat. De precieze invloed van verplaatsing van Lidl naar het Gasfabriekterrein is voor zowel die locatie als voor het Graafschapterrein/Prins Bernhardweg niet hard te krijgen.

Graafschapterrein
Bij de beoogde nieuwe Lidl komen weliswaar parkeerplaatsen, maar op het naastgelegen Cirkelterrein verdwijnen er een aantal. De ‘oude’ Lidl wordt een fietsenwinkel die veel minder parkeerplaatsen nodig heeft. Herinrichting van het parkeerterrein daar én het Graafschapterrein kan de nodige extra openbare parkeerplekken opleveren. De milieustraat en de bushalte kunnen weg. De uitbreiding van AH en Jumbo kost daarentegen weer ruimte.

De gemeente Lochem en stuurgroep Landstad Lochem hebben gemeend dat het toch goed is om:
– Samen een doorkijk te maken naar de (mogelijke) gevolgen op het gebied van parkeren per ontwikkeling.
– Afspraken te maken over wanneer er een parkeerprobleem ontstaat.
– Samen te kijken op welke manieren we kunnen bijsturen/extra parkeercapaciteit kunnen
creëren.

Nulmeting
In 2019 wordt een grote nulmeting gehouden. De uitkomst geldt als referentie voor de toekomst. Ook komen er volgend jaar een parkeerduuronderzoek en twee keer een parkeerdrukonderzoek.

Mogelijke oplossingen
Op het moment dat bij één of meerdere entrees een parkeerprobleem ontstaat wordt
gezocht naar mogelijke maatregelen en oplossingen. Maar ook nu is al gekeken naar extra capaciteit die indien noodzakelijk te realiseren is:

– Op de Mauritsweg is ruimte beschikbaar om uit te breiden met +/- 40 parkeerplaatsen,
waardoor daar een capaciteit van 104 parkeerplaatsen ontstaat. Ook op het Graafschapterrein zou mogelijk extra parkeerruimte gecreëerd kunnen worden.

– Naast extra parkeercapaciteit zijn er ook andere oplossingen die bijdragen aan het parkeren rond de binnenstad van Lochem. Hierbij valt te denken aan de plekken waar het
winkelpersoneel parkeert en het verbeteren van de bewegwijzering van de parkeerroute.
Mogelijk kan in de bewegwijzering ook gekeken worden naar het toevoegen van het
parkeerterrein van het gemeentehuis aan de bewegwijzering. Op het moment dat er een parkeerprobleem ontstaat gaan de gemeente Lochem en stuurgroep
Landstad Lochem in gesprek over mogelijke maatregelen.

Hieronder een inventarisatie van het huidige aantal parkeerplaatsen rond de binnenstad (letterlijke overgenomen uit de memo):

-Entree Walderstraat (parkeerplaatsen Mauritsweg, Walderstraat, Westerwal en Tramstraat).
Huidig aantal parkeerplaatsen: 113.

– Entree Molenstraat (parkeerplaatsen Markt, Gasfabriekterrein, kop Molenstraat, Noorderwal en Noorderbleek).
Huidig aantal parkeerplaatsen 148.

– Entree Smeestraat (parkeerplaatsen Action, Oosterwal, Oosterbleek, Slootwijkersteeg, oude Aldi/Gloep, Nieuwstad en Zuiderwal, Smeestraat).
Huidig aantal parkeerplaatsen 286.

– Gebied Prins Bernhardweg waar de grote parkeerplaatsen (voornamelijk voor supermarkt
bezoekers) liggen. Dit zijn het Graafschapterrein, AH Julianaweg, parkeerterrein Lidl, straks
parkeerterrein Goossens.
Huidig aantal parkeerplaats 286.

1 REACTIE

  1. Wat heeft het gemeentebestuur met de Lidl. Je zou er wat van gaan denken. Project Etalage naar de Toekomst wordt blijkbaar “naar de Lidl” en een supermarkt aan de eventueel te herstellen gracht schijnt ook prima te passen. Kan toch niet waar zijn.

Comments are closed.