Serie van 5 boeken over de historie van Lochem in de maak

0
De auteurs Focko de Zee (l) en Wout Klein van het Historisch Genootschap (eigen foto)

LOCHEM – Het Historische Genootschap Lochem, Laren, Barchem presenteert in 2018 vijf boekjes over de geschiedenis van de stad en de gemeente. Fokko de Zee en Wout Klein zijn de makers en de Walburg Pers in Zutphen is de uitgever. Er komt ook een gelimiteerde luxe uitgave in cassette waarvoor vanaf nu kan worden ingetekend.

Mr. G. Prop
De serie wordt het eerste integrale en goed leesbare overzicht van de geschiedenis van Lochem sinds het standaardwerk ‘De historie van een kleine landstad Lochem’ van meester Gerrit Prop uit 1958. Dit boek diende als leidraad en bron voor de makers van de nieuwe serie.

Eerste 3 delen
De eerste twee delen gaan over de geschiedenis van Lochem van respectievelijk de oertijd tot 1815 en van 1815 tot nu. Deel 3 heet ‘Belegerd’ en gaat over de vele keren dat de stad werd bezet, belegerd en bevrijd door onder meer de bisschop van Münster, Spinola en Van Egmont. Ook de Duitse bezetting en de bevrijding door de Engelsen in de Tweede Wereldoorlog komt aan bod.

De cassette met 5 delen kan nu bij voorintekening worden besteld

Landgoederen
In deel 4 komen de ruim 30 kastelen en landgoederen die de gemeente ooit heeft gekend aan bod. Van de burchten Dorth, Verwolde en Nettelhorst, via 17e eeuwse pronkhuizen als de Voorst en de Ehze tot aan 19e eeuwse landhuizen als ‘t Joppe en de Boekhorst. Van spiekers, hofsteden en havezaten tot en met lustoorden en buitenplaatsen.

Markante mensen
Het vijfde en laatste deel worden markante en eigenzinnige inwoners van Lochem, Laren, Gorssel en de andere kernen beschreven. Het zijn bijzondere en zeer uiteenlopende verhalen over het rijke hofleven, patriottisme, onderwijs, emancipatie, verzet of burgerinitiatief. 

In 2018
Aan de reeks wordt al geruime tijd gewerkt. Het eerste deel verschijnt in januari. Dan volgt elke twee á drie maanden een nieuw deel. Het is de bedoeling dat deel 5, met de verzamelcassette nog voor het einde van 2018 verschijnt. De luxe uitgave met cassette heeft een gelimiteerde oplage van 300 stuks. De prijs bedraagt 69,50 euro. Die prijs wordt gedrukt door een bijdrage van Fonds 1819 en mogelijk komt er ook nog een subsidie van het Steunfonds Lochem.

De makers
Focko De Zee (links op de foto) heeft vele lezingen gehouden over thema’s uit de geschiedenis van (groot) Lochem. In deze serie voegde hij veel van het materiaal uit zijn lezingen samen en combineerde dat met ander materiaal tot een compleet beeld. Wout Klein was hoofdredacteur van de Lochemse Canon en heeft het deel ‘Markante Mensen’ voor zijn rekening genomen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de beeldredactie.

Intekenen
Intekenaars op de eenmalige en gelimiteerde 300 cassettes maken de uitgave mogelijk. Formulieren voor intekening zijn te vinden bij de VVV, Markt 2 in Lochem.