Schoolverzuim jongeren toegenomen; minder schoolverlaters

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het schoolverzuim onder scholieren in de gemeente Lochem is vorig jaar toegenomen. Het aantal voortijdige schoolverlaters is daarentegen gedaald. Dit blijkt uit de leerplichtcijfers over het schooljaar 2015/2016.

MBO
De toename van het verzuim komt vooral voor rekening van MBO-leerlingen. Daarbij gaat het om leerlingen die onder de leerplicht vallen. Onder jongeren van 18 jaar en ouder is het verzuim licht gedaald. 

Jaarkrant
De samenwerkende gemeenten in de RMC-regio Stedendriehoek (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) doen jaarlijks verslag over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. In de Jaarkrant leerplicht Lochem 2015-2016 staan de cijfers en achtergrondverhalen op zowel regionaal als lokaal niveau.

Prioriteit
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat in de RMC-regio hoog op de agenda. In het schooljaar 2014-2015 gingen regionaal 567 leerlingen zonder een startkwalificatie (Havo- of Mbo 2-niveau) van school. Op basis van de voorlopige cijfers lijkt dit aantal het afgelopen schooljaar opnieuw te zijn gedaald. Het regionaal programma ‘aanpak voortijdig schoolverlaten 2016-2020’ moet ervoor zorgen dat jaarlijks minder dan 480 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie gaan verlaten. In het rogramma staan maatregelen op het gebied van onderwijs, overstapmomenten, zorg en werk.

In beeld
Vaak hebben scholen de situatie van leerlingen goed in beeld, maar soms is ook actie vanuit de leerplichtambtenaren nodig. Bij meldingen die de leerplichtambtenaren oppakken gaat het vaak om complexe situaties. Dit is een trend die al langer wordt gesignaleerd.

Preventie Lochem
Vanwege de complexiteit is het van belang dat de leerplichtambtenaren nauw samenwerken met de scholen en andere betrokken (zorg)organisaties. De gemeente Lochem zet daarom naast handhaving ook in op preventie. Zo houden de leerplichtambtenaren samen met collega’s uit Zutphen spreekuren op scholen voor voortgezet onderwijs.

Bezoeken
Daarnaast bezoeken zij jaarlijks de basisscholen in de gemeente om informatie uit te wisselen. Ook sluiten de leerplichtambtenaren aan bij overleggen met zorgorganisaties. Verder zijn er korte lijnen met de GGD-arts, om bij lang of veelvuldig ziekteverzuim samen met de jongere te bekijken wat nodig is om weer naar school te kunnen.

Samenwerking
In de RMC-regio Stedendriehoek (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) werken de gemeenten Lochem, Brummen, Zutphen, Voorst, Apeldoorn, Epe, Deventer en Olst-Wijhe samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.