Gezocht: 9 huishouders voor test met ‘huisbatterij’

0
Afbeelding ter illustratie (bron; pixabay.com)

LOCHEM – LochemEnergie is samen met netwerkbeheerder Alliander op zoek naar 9 huishoudens die meer willen doen aan een proef met het zogeheten Huis Energie Management Systeem (HEMS). Een onderdeel van het onderzoek in Nederland en België is opslag van zelfopgewekte energie in een ‘huisbatterij’.

Slimmer
Doel van het onderzoek is het slimmer sturen van energiestromen in huishoudens die ook zelf duurzame energie opwekken. De komende jaren zal het aandeel zelf opgewekte duurzame energie aanzienlijk stijgen door de toename van o.a. zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast zal het aantal elektrische auto’s toenemen.

Pieken
Dit heeft tot gevolg dat het lokale elektriciteitsnet steeds grotere piekbelastingen te verwerken krijgt. De verwachting is dat er steeds meer momenten zijn dat lokaal te veel energie wordt aangeboden (zelf opgewekte zonne-energie) en dat er te veel vraag is naar energie. Met een huisbatterij en een slim energiemanagement hoopt Alliander dit probleem op te lossen.

Doosje
HEMS is eigenlijk niet meer dan een klein doosje dat in de meterkast worden geplaatst. Hiermee kunnen de energiestromen in een huishouden slim worden gestuurd. Daarnaast wordt gratis een energieopslag apparaat geplaatst; of een batterijpakket (type Build Your Dreams) wordt geïnstalleerd of een boiler voor warm water.

Opslag
In deze apparaten kan een deel van de zelf opgewekte energie worden opgeslagen zodat de bewoners hun eigen groene energie op een later moment (gratis) kunnen gebruiken. Na afloop van het project mogen de deelnemers beslissen of ze de apparaten willen overnemen tegen gereduceerde kosten of dat deze kosteloos verwijderd moeten worden.

Wie?
Interessant voor het project zijn huishoudens die zonnepanelen op de hun woning hebben, ervaring hebben met de slimme meter en een stekkerauto op de oprit hebben staan. LochemEnergie zoekt deelnemers onder haar huidige leden, maar ook met name inwoners die zich voor dit project willen aanmelden als nieuw lid. Uit alle aanmeldingen worden 10 deelnemers geselecteerd.

Waarom Lochem?
Tussen 2013 en 1015 hebben zo’n 150 huishoudens meegedaan aan een ander project in
samenwerking met Alliander: Slim Net Lochem. Destijds stonden het verlagen van de energierekening en het opwekken van zonne-energie centraal. Tijdens Slim Net Lochem werd door Alliander ook de elektrische auto geïntroduceerd, de auto die nu als deelauto tot het dienstenpakket van LochemEnergie behoort.

Waarde
De gegevens en ervaringen van dit project zijn van grote waarde geweest, reden voor de voortzetting van het onderzoek naar ‘slim’ energiegebruik. Net als toen zal de netwerkbeheerder het energiegebruik analyseren maar is privacy en digitale veiligheid van de deelnemers buiten het project volledig gegarandeerd!

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door behalve uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, op te geven of zij al dan niet lid zijn van LochemEnergie; een elektrische auto bezitten; zonnepanelen op eigen dak hebben en ervaring hebben met de slimme meter. Na selectie wordt tijdens een kennismakingsgesprek overlegd welke apparaten in huis worden geïnstalleerd.

Stuur de opgave naar: tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net.