Rover: ‘Geef reiziger meer duidelijkheid over veranderingen buslijnen’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/LAREN – Reizigersvereniging Rover heeft maandag een brief naar Arriva, de provincie Gelderland en de gemeente Lochem verstuurd over de op handen zijnde opheffing van buslijn 56. Hierin wordt gepleit voor meer duidelijkheid voor de reiziger en zo mogelijk een combinatie-abonnement voor bus en trein, om grote kostenstijgingen te voorkomen. Rover betwijfelt of de gevoerde procedure in overeenstemming is met de Wet Personenvervoer 2000.

De wet eist dat alle informatie bekend is, zoals infrastructurele aanpassingen op een busroute, als deze gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Bedoeld worden de vele obstakels die worden aangebracht in de N339 tussen Harfsen en Epse. ‘Aangezien de weg momenteel wordt aangepast, is het besluit al onomkeerbaar en de OV-reiziger de dupe’, zo schrijft Rover in de brief. De organisatie heeft zich eerder uitgesproken tegen de drempels op de weg. Ervaring elders heeft geleerd dat dit vaak negatief uitpakt voor het OV, dat juist gestimuleerd zou moeten worden.

Instemming

Rover maakt deel uit van het platform van consumentenorganisatie in het openbaar vervoer in Gelderland, ROCOV. Deze organisatie stemde in met de door Arriva voorgestelde wijzigingen, waaronder de opheffing van lijn 56, tussen Borculo en Deventer. Rover schrijft dat de indruk is gewekt dat er overleg was geweest met alle partijen. Uit de reactie van de gemeente Lochem blijkt dat dit niet het geval is. De gemeente wist wel van de aanpassingen aan de N339 maar was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de gevolgen voor het openbaar vervoer.

Uursdienst

Rover betwijfelt overigens ook of de besluitvorming over het vervallen van lijn 54 tussen Almen en Laren goed is doordacht. En de nieuwe lijn 57, tussen Laren en Deventer, gaat minder frequent rijden dan de huidige lijn 56. De reizigersvereniging vindt dat mensen vanuit Laren en Harfsen in de spits minimaal elk halfuur de bus naar Deventer moeten kunnen pakken. Arriva wil daar echter een uursdienst van maken. ‘U ondergraaft hiermee uw eigen product’, zo is te lezen in de brief. Arriva gaat bij de presentatie van cijfers over het teruglopende aantal reizigers voorbij aan het feit dat lijn 56 in de spits wél altijd vol zit.

Rover ziet wel dat de reistijd voor het gros van de reizigers tussen Borculo en Deventer en tussen Lochem en Deventer niet langer wordt als trein en bus worden gecombineerd. Wel is sprake van een sterke toename van de reiskosten en ook de overstap zal niet door iedereen worden gewaardeerd. Bovendien is de reiziger niet goed geïnformeerd over de mogelijkheden die vanaf december beschikbaar zijn. ‘Verschaf helderheid’, zo luidt het dringende advies.

Stijgende kosten

Concreet wordt gepleit voor een oplossing van de stijgende kosten, bijvoorbeeld voor een geïntegreerd abonnement voor trein en bus. Die bestaan al bij andere regionale vervoerders, maar tussen Zutphen en Deventer rijden treinen van NS, dus daar is bilateraal overleg voor nodig. Voor reizigers die nu met een busabonnement reizen is een combinatie met een regionale trein (van Blauwnet) ook duurder. Rover wil dat ook hier een oplossing voor komt.

Letterlijk staat in de brief van Rover: ‘In Borculo moet aansluiting blijven op de lijnen naar Ruurlo-Doetinchem en Neede-Enschede. Op die manier blijft de bus in de Achterhoek een alternatief voor de auto.’ Rover kan reizigers die zich melden nu niet goed informeren over wat er voor hen gaat veranderen. Dit heeft mede te maken met verschillende dienstregelingen voor dag, avond en weekend.

De brief is ondertekend door Rover Achterhoek en Rover Gelderland. De vereniging is tot nader overleg bereid.