RIjkswaterstaat pompt extra water in Twentekanaal

0
De voorsluis in Eefde maakt het mogelijk dat schepen ook bij laag water de sluiskolk in kunnen varen (foto: LochemNieuws)

EEFDE – Rijkswaterstaat heeft extra pompcapaciteit ingezet in het gemaal bij de sluis in Eefde. Doel is om de scheepvaart in het Twentekanaal op gang te houden en om de waterschappen de gelegenheid te bieden het waterpeil in andere watergangen op peil te houden. Zo wordt bij Lochem al enige tijd water van het kanaal in de Berkel gepompt.

Het gemaal bij de sluis in Eefde pompt nu meer water naar het kanaal. Het waterpeil in de IJssel – waar het water vandaan komt – is overigens ook al uitzonderlijk laag. Woensdag werd 2,38m boven NAP gemeten. Dat is zo laag dat schepen vanaf de IJssel niet meer zomaar de sluiskolk in Eefde kunnen invaren. Dat lukt niet meer als de waterstand onder de 3 meter boven ANP daalt. De voorsluis overbrugt nu het verschil. Dit kost schippers wel meer tijd.

Langdurige droogte
Een woordvoerster van Rijkswaterstaat Oost-Nederland vertelt dat het gemaal in Eefde het waterpeil in het Twentekanaal moet houden. Dat lukt nu alleen nog door de inzet van extra pompen. ,,Dat heeft alles te maken met de droogte. Vooral de lange duur is uitzonderlijk.”

Het water in het kanaal komt ook de waterschappen goed van pas. Het Waterschap Rijn en IJssel pompt kanaalwater van het kanaal naar de Berkel bij de inlaat bij de Hanzeweg en de jachthaven. Dat is de omgekeerde wereld, want onder normale omstandigheden wordt overtollig Berkelwater op het kanaal geloosd.

lees verder onder de foto…

De pomp bij de Hanzeweg (foto: Waterschap Rijn en IJssel)

Water vasthouden
Het waterschap constateert dat zowel het grondwater als het oppervlaktewater met ongeveer 1 centimeter per dag zakt. Alles wordt in het werk gesteld om het aanwezige water in het gebied vast te houden en waar nodig bij te pompen. Dit is nodig om de waterkwaliteit op peil te houden.

Waterkwaliteit
Door de droogte stagneert de doorstroming van beken, sloten en grachten en neemt de waterkwaliteit af. In warm water zit minder zuurstof, wat nadelig is voor dieren in het water. Bacteriën en planten daarentegen gedijen goed onder deze omstandigheden, waardoor de kans op extreme (blauw)algengroei en botulisme toeneemt. Het water kan er hierdoor vies uitzien en gaan stinken.

Blauwalg en botulisme kunnen schadelijk voor mensen zijn. Het waterschap verwacht bij aanhoudende droogte een toename van dergelijke problemen. De pomp bij de inlaat aan de Hanzeweg is bedoeld om het waterpeil in de kern van Lochem op peil te houden en om een nog lagere waterstand en dus mindere waterkwaliteit te voorkomen. Het pompen gaat, in overleg met Rijkswaterstaat door zolang het nodig is.