Recreatieplan Klein Dochteren (even) van tafel

2
Een stevig debat met vlnr: Marja Eggink (GB), Hamp Harmsen (D66) en Erik Haverkort (VVD) (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 is tijdelijk van tafel. Na een raadsdebat met het nodige tumult en gegoochel met amendementen kreeg het college van B&W het dringende verzoek het plan terug te nemen. Dat gebeurde dan ook.

Dat maakt het mogelijk om de juridische consequenties van een wijzigingsvoorstel te onderzoeken. Daarin dragen GroenLinks, D66 en MmL het college op om het aantal recreatie-eenheden op het betrokken perceel terug te brengen van 8 naar 6.

Amendementen
Er lagen 2 amendementen op tafel. Die heeft LochemsNieuws eerder HIER beschreven. De wijzigingsvoorstel van de PvdA, D66 en CDA kreeg veel kritiek en daarbij werden harde woorden gebruikt, waaronder willekeur en bevooroordeeld. In het 2e amendement van GroenLinks en Meedenken met Lochem werd voorgesteld om het aantal recreatie-eenheden terug te brengen van 8 naar 6. Opnieuw viel daarbij het woord ‘willekeur’.

Ultieme poging
Volgens Bernhard Aiking van GroenLinks was het voorstel een ultieme poging om de angel eruit te halen en om de gang naar de Raad van State te voorkomen. Maar omdat het gekozen getal van 6 eenheden niet met de aanvrager is overlegd kan dat vermoedelijk niet zonder het hele bestemmingsplan te herzien. Van planologische onderbouwing was in het amendement geen sprake.

Schorsing
Tijdens een lange schorsing werd geprobeerd dat laatste te ondervangen door een argument uit het amendement van PvdA, D66 en CDA te ‘lenen’. Daarbij draait het om de voorwaarden van de toegepaste FAB-regeling. Die afkorting staat vcoor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Dat beleid is erop gericht om de leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit rondom het betrokken perceel te verbeteren.

Willekeur
De overname van een voornaam argument uit het eigen voorstel was voor de PvdA geen aanleiding om deze in trekken en zich achter het andere voorstel te scharen. ,,Het gaat ons echt om planologische argumenten. In het amendement van GroenLinks en MmL is pas echt sprake van willekeur. Van 8 naar 6 had ook naar 7 of 5 kunnen zijn”, aldus fractievoorzitter Jos Israel. Voor D66 was de wijziging wél aanleiding om van kamp te wisselen.

Terugnemen
Fractievoorzitter Marja Eggink van GB deed vervolgens een beroep op het college om het bestemmingsplanvoorstel terug te nemen om de consequenties van het amendement te onderzoeken. Volgens Eggink werd er teveel op emoties gevaren. Ze vermoedt dat het amendement ertoe kan leiden dat de hele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden gevoerd.

Mixed feelings
Op de goed gevulde publieke tribune in de raadszaal leidde de voorlopige uitkomst tot ‘mixed feelings’. In de wandelgangen was te beluisteren dat een wijziging in het aantal recreatie-eenheden de handen nog niet op elkaar krijgt. Ook in dat geval blijft de kans groot dat of de aanvrager van het bestemmingsplan dan wel omwonenden alsnog naar de Raad van State gaan.

Procedure
Die instantie beoordeelt dergelijke zaken vooral op de gevoerde procedure en Lochem kan daar niet geheel gerust op zijn. Er klonken maandagavond zelfs wat fatalistisch aandoende geluiden om de de Kroon in godsnaam maar een oordeel te laten vellen.

2 REACTIES

  1. Dit wordt een tweede Doornberg Almen daar was Groen Links tegen toch ? . maar nu voor ??
    waar zit de logica ? toch “willekeur”?

  2. D’66 had best gelijk over vriendjespolitiek. In bericht van mei vorig jaar op LN spreekt het college van B&W over iets illegaals “gedogen en mogelijkheid te legaliseren via aanpassen bestemmingsplan…”
    Dat doen ze vast niet bij iedereen. En dat is niet een soort van vriendjespolitiek?

Comments are closed.