Lochem op weg naar Keurmerk Veilig Buitengebied

1
Alle ondertekenaars van de intentieverklaring Keurmerk Veilig Buitengebied (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/EXEL – Een groot aantal organisaties heeft dinsdag in Exel een handtekening gezet onder de intentieverklaring om nauw samen te gaan werken en zo het Keurmerk Veilig Buitengebied binnen te slepen. Dit traject duurt 3 jaar en begint al heel binnenkort met een enquête onder alle bewoners en ondernemers in het omvangrijke buitengebied van de gemeente.

Naast de gemeente Lochem, in de persoon van wethouder Henk van Zeijts, werd de verklaring getekend door vertegenwoordigers van politie, brandweer, landbouworganisatie LTO, Natuurmonumenten, Circulus-Berkel, Omgevingsdienst Achterhoek, Wildbeheereenheden en loonwerkers. Dit zijn allemaal organisaties die actief zijn in het buitengebied en daar dus dingen kunnen waarnemen.

Miljarden

Anton Jansen van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland hield dinsdag een inleiding met veel verontrustende details over criminaliteit in het buitengebied. Jaarlijks gaat er zo’n 30 miljard om in druggerelateerde criminaliteit. Ter vergelijking: op de begroting van het ministerie van justitie staat een bedrag van 11,2 miljard. Jansen veronderstelde dat in Gelderland en Overijssel zo’n 3 miljard wordt omgezet met illegale activiteiten en dat dit mogelijk slechts het topje van de ijsberg is.

Alle bewoners en ondernemers in het buitengebied uitgenodigd om enquête over veiligheid in te vullen

De belangen van criminelen zijn dus groot, waardoor ze bereid zijn ver te gaan. Met name drugscriminaliteit speelt zich steeds vaker af op het platteland. Leegstaande gebouwen zijn ideaal voor de hennepteelt of de productie van synthetische drugs als xtc. Boerenschuren zijn ook geschikt voor de opslag van afval die vrijkomt bij die productie. Een rol speelt dat het toezicht in het buitengebied vaak gering is.

Faciliteren

Er is sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en dat verloopt vaak heel subtiel. Bij alles wat nodig is om een professionele hennepkwekerij te starten zijn zo’n 50 tot 60 faciliterende bedrijven betrokken. “Dat die allemaal zeggen niet te weten waar ze mee bezig waren is echt onzin”, aldus Anton Jansen. Uiteraard speelt de financiële vergoeding daarbij een rol.

Hij riep iedereen op om ‘af en toe achterdochtig te zijn’ en vragen te stellen als: ‘Wat gebeurt er in die schuur?’ of ‘Waarom loopt die persoon daar zo raar?’. Criminelen maken misbruik van de samenleving en dat kost veel geld. Bij een recente vondst van xtc-afval in een schuur op de Veluwe moest de gemeente 180.000 aan kosten maken om de zaak op te ruimen.

Enquête

De enquête die eraan komt wordt uitgezet bij alle inwoners van de gemeente die in het buitengebied wonen. De adressen zijn geselecteerd op postcode. Er wordt een brief bezorgd met daarin een link naar de digitale vragenlijst. Wie deelneemt ontvangt de resultaten en krijgt bovendien tips ter bestrijding van criminaliteit.

Paul van der Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zegt dat de respons in andere gemeenten meestal tussen 20 en 30 procent ligt. Dat is voldoende om een beeld te geven van hoe mensen de veiligheid in hun omgeving ervaren. Er komen soms zeer concrete zaken aan het licht, zoals het noemen van een adres van een drugspand.

Andere activiteiten

Ook andere zaken worden gemeld, zoals activiteiten in agrarische gebouwen die daar niet horen en mogelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan. Van der Weijden noemt het sleutelen aan auto’s en laswerk als voorbeelden.

Op het gebied van veiligheid in het buitengebied speelt er meer dan criminaliteit alleen. Een kapotte lantaarnpaal en slecht zichtbare huisnummers dragen niet bij aan de veiligheid. Juist dat zijn gemakkelijke verbeterpunten, maar het moet wél worden gemeld. Elkaar een beetje in de gaten houden en helpen waar nodig zorgt voor een fundament.

Afpersing

Overigens zijn ook de activiteiten van dierenactivisten een bedreiging voor de veiligheid. Verder is de illegale huisvesting van arbeidsmigranten een toenemend probleem. In sommige gevallen is er wel een vergunning verleend maar worden er veel meer mensen gehuisvest dan toegestaan. En tenslotte is soms sprake van afpersing, zoals via stukken metaal op landbouwpercelen waardoor (oogst)machines schade kunnen oplopen.

Op het oog zijn loonwerkers en jagers vreemde eenden in de bijt in vergelijking met de andere organisaties die meedoen. Van der Weijden legt uit dat beide bijna dagelijks aan het werk zijn in het buitengebied. “Het zijn de ogen en oren die veel waarnemen.” Als zij korte lijnen hebben met bijvoorbeeld de politie, kan snel worden gereageerd als er verdachte dingen gebeuren.

Brief

De betrokken bewoners en ondernemers krijgen eind deze maand of begin februari een brief in de bus met meer informatie over het Keurmerk Veilig Buitengebied en met de oproep om de vragenlijst in te vullen.

 

 

 

 

1 REACTIE

  1. Moet er nu eerst een keurmerk tegen overstaan om goed met elkaar te kunnen samenwerken, ik dacht dat samenwerken een normale gang van zaken is, maar het schijnt niet zo te zijn, dit kan heel goed zonder keurmerk.
    Een keurmerk kost geld, dat had je beter anders kunnen besteden.

    HJ

Comments are closed.