Raad vindt bestemmingsplan ‘Stegeman Laren’ een leermoment

0
Een artist impression van het plan Dorpsstraat 1 Laren, waar nu nog het pand van Stegeman staat (bron: PR)

LOCHEM/LAREN – Het bestemmingsplan Dorpsstraat 1 Laren moet de transformatie van het voormalige horecabedrijf Stegeman tot woonlocatie mogelijk maken. Daar zijn al veel woorden aan vuil gemaakt en de procedure wordt alom als ‘rommelig’ bestempeld. Toch lijkt de meerderheid van fracties in de gemeenteraad over twee weken akkoord te gaan. Al is een wijzigingsvoorstel of motie dan niet uitgesloten.

De discussie over het bestemmingsplan maakte maandag duidelijk dat het ontwikkelingen van beleidsstukken slechts een eerste stap is. Ze toepassen is vaak een ander verhaal. Neem het addendum op de woonvisie waarin doelgroepen voor nieuwbouwprojecten worden benoemd. Of het biodiversiteits- en klimaatadaptatieplan. Soms is afwijken van dergelijke beleidsvoornemens op projectbasis best uit de leggen, maar als dat ad hoc en zonder argumentatie gebeurt kan dit tot onbegrip of zelfs ongelijkheid leiden.

Categorieën

In Laren is het aantal woningen in de categorie ‘betaalbare koop’ weliswaar verhoogd, maar dat geldt ook voor de categorie ‘dure koop’. Verder is voorzien in een aantal senioren- en levensloopbestendige wooneenheden. Het in de woonvisie vastgelegde aantal sociale huurwoningen ontbreekt echter. Of dit in een volgend bouwproject in Laren moet worden gecompenseerd is nog onderwerp van gesprek.

De kritiek op het plan, dat moet verrijzen op een prominente plek op de hoek van Dorpsstraat en Zutphenseweg, gaat veelal over de ‘versteende’ omgeving en over (het ontbreken van) groen.