Raad van State verwerpt beroep ForFarmers tegen woonwijk

0
Artist impression van de woonwijk 'Kop van Oost'. Op de voorgrond het kanaal en rechts het bestaande gemeentehuis (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM/DEN HAAG – De Raad van State heeft het beroep van ForFarmers tegen de beoogde woonwijk Kop van Oost afgewezen. Dit betekent dat het plan, met ongeveer 120 woningen, door kan gaan. De Kroon vernietigde overigens wel een besluit van de gemeenteraad, maar dat heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het plan zelf.

ForFarmers is bang dat toekomstige bewoners gaan klagen over overlast door de mengvoederbedrijven aan de overkant van het Twentekanaal, in de vorm van geur of geluid. Met name de productielocatie van Reudink Biologische Voeders ligt dichtbij de woonwijk die moet verrijzen tussen gemeentehuis en jachthaven. Reudink maakt deel uit van het ForFarmers-concern. Het bedrijf maakt zich zorgen over inperking van de bedrijfsvoering als het daadwerkelijk tot klachten komt.

Besluit vernietigd

De Raad van State heeft overigens wel het besluit van de gemeenteraad van Lochem van juli 2020, waardoor het bestemmingsplan werd vastgesteld, vernietigd. ForFarmers heeft aannemelijk gemaakt dat dit besluit was gebaseerd op achterhaalde cijfers over geuroverlast. Dit is echter hersteld en de Kroon oordeelt dat de uitkomsten ook dan niet zodanig zijn dat er geen woningbouw kan plaatsvinden. Ondanks vernietiging van het raadsbesluit is het bestemmingsplan zelf rechtsgeldig. Dat maakt de weg vrij voor woningbouw.

Goed nieuws

“Dit is goed nieuws. We hebben dringend behoefte aan meer woningen in onze gemeente,” aldus Robert Bosch, de wethouder die wonen in zijn portefeuille heeft. Om voldoende woningen te hebben naast het centrum heeft de gemeente Lochem ervoor gekozen om een deel van het bedrijventerrein Hanzeweg te transformeren tot een nieuwe woonwijk.

De benodigde grond is in bezit van de gemeente en projectontwikkelaar Nijhuis Bouw bv. De laatste verwacht in de tweede helft van 2022 te kunnen starten met de bouw. Wel moeten nog een tweetal bedrijven worden verplaatst. Daarover zijn afspraken gemaakt.

Belangstellenden kunnen zich via www.woneninkopvanoost.nl aanmelden.