Teleurstelling en gemengde gevoelens over besluit Kalenberg

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM/LOCHEM – De goedkeuring door de gemeenteraad van het bestemmingsplan waardoor natuurbegraven op de Kalenberg in Barchem mogelijk wordt zijn, zoals was te verwachten, wisselend. Red de Kalennberg is teleurgesteld. De Stichting Beheer Landgoed Kalenberg is blij met uitkomst maar boos over wat de tegenstanders op hun website beweren. De sfeer rond het onderling overleg, dat officieel nog loopt, lijkt het nulpunt te naderen.

lees HIER ons verslag van de behandeling door de gemeenteraad

Red de Kalenberg spreekt van politieke goedkeuring voor ‘een omstreden en volstrekt onnodig’ bestemmingsplan. ‘Natuur en recreatie hebben verloren, de jacht op geld heeft gewonnen’, zo luidt de korte samenvatting. Verder wordt de conclusie getrokken dat nu alleen nog de juridisch weg open ligt om het tij te keren. ‘Dat gaan we doen!’, zo klinkt het.

Onbegrijpelijk

Verder is te lezen in de schriftelijke reactie: ‘Het is onbegrijpelijk dat de Raad het behoud van een ongeschonden Kalenberg niet voorop heeft gesteld. Een van de parels in de gemeente wordt verminkt met een natuurkerkhof. Bouw er ook nog maar een mortuarium bij, of een herdenkingsarena in de ‘Witte Wievenkoele’. Alles kan kennelijk in deze gemeente.’ De schriftelijke reactie is onder dit bericht integraal weergegeven.

Voorzitter Derk Jan Verstand vindt dat de politiek een fatsoenlijk besluit heeft genomen. “Er is een lange en zorgvuldige procedure doorlopen waarbij provincie en de gemeente waren betrokken. Er is veel onderzoek gedaan en de uitkomsten leidden tot een positief advies van het college van B&W van de gemeente Lochem.” Verstand is van mening dat gemeenteraad gezien het voortraject haast niet tot een ander besluit had kunnen komen.

Afsluiten bos

“Ons heeft altijd voor ogen gestaan dat we het landgoed in stand moeten houden. En we willen voorkomen dat we moeten doen wat Natuurmonumenten nu al op enkele plaatsen heeft moeten doen, namelijk stukken bos afsluiten door gevaar door gebrekkig onderhoud”, aldus Verstand.

Ronduit verbolgen is hij over de teksten die Red de Kalenberg na het raadsbesluit naar buiten heeft gebracht. “Wat er nu op hun website staat is ronduit onfatsoenlijk en grotendeels gelogen. We worden neergezet als geldwolven en een soort projectontwikkelaars. Dat is erg beneden peil. Net als de posters met dode dieren en lijkkisten die men op de bomen in ons bos heeft gespijkerd.” Overigens ontkent Red de Kalenberg hier iets mee te maken te hebben.

Geen goede basis

En verder: “Dit is geen goede basis voor verder overleg. Dat loopt officieel nog wel en wij willen op zich ook wel verder praten maar dit helpt allemaal niet. Wij kennen zelfs nog steeds niet de inhoud van het alternatieve plan dat er schijnt te liggen”, zo zegt Verstand. Hij geeft verder aan dat de indruk bestaat dat van de mensen die Red de Kalenberg steunen slecht een heel klein deel uit Barchem komt.

Red de Kalenberg heeft eerder laten weten financiers te hebben gevonden die garant willen staan voor 10 jaar bosonderhoud. Daarbij hoort wel dat de hoogte van de bedragen die de beheersstichting jaarlijks nodig zegt te hebben worden bestreden. Is het 5.000 of 50.000 euro per jaar? Red de Kalenberg heeft elders offerte gevraagd voor het onderhoud. Met name het verschil tussen 60 en 10 jaar financiële zekerheid heeft de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg om de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

Zekerheid

Derk Jan Verstand zegt dat nu niet meteen veel gaat gebeuren. Er moeten nog diverse investeringen worden gedaan voordat daadwerkelijk met begraven kan worden begonnen. “We hebben al veel geïnvesteerd en willen nu eerst meer zekerheid dat we ook echt kunnen beginnen”, zo laat hij weten.

De eventuele gang naar de Raad van State door Red de Kalenberg is interessant. De Kroon kijkt in dit soort gevallen vrijwel altijd niet naar de inhoud maar naar de gevolgde procedure. Die lijkt op papier in orde. De kwestie is vooral of er voldoende is gedaan om belanghebbenden te bereiken. Dat is het grootste verschil van mening tussen de partijen. Het huidige verzet kwam pas op gang nadat de procedure feitelijk was afgerond.

Integrale schriftelijke reactie van Red de Kalenberg:

Heel teleurstellend dat politiek heeft gekozen voor het goedkeuren van een wijziging van het bestemmingsplan dat omstreden en volstrekt onnodig is. Natuur en recreatie hebben verloren, jacht op geld heeft gewonnen. Red de Kalenberg rest nu nog slechts een juridische procedure om het tij te keren. Dat gaan we doen!

Het is onbegrijpelijk dat de Raad het behoud van een ongeschonden Kalenberg niet voorop heeft gesteld. Een van de parels in de gemeente wordt verminkt met een natuurkerkhof. Bouw er ook nog maar een mortuarium bij, of een herdenkingsarena in de ‘Witte Wievenkoele’. Alles kan kennelijk in deze gemeente.

Dankzij de inzet van veel enthousiaste inwoners (meer dan 600 sympathisanten) en een groep financiers had dit voorkomen kunnen en moeten worden. Daar is niet naar geluisterd. Dat valt de partijen, die voor het voorstel stemden aan te rekenen. Ze hebben hun kiezers in de kou laten staan. Die voelen zich niet gehoord. Soortgelijke verwijten treffen op het ogenblik de politiek in Den Haag. In Lochem is het niet veel anders.

Zonder dat de inwoners er veel weet van hadden is achter de schermen een onzalig plan bekokstoofd. Een onderonsje in 2017 (vier jaar geleden dus) met nog geen tien inwoners in 2017 wordt daarbij door de gemeenteraad gezien als voldoende om voor informatie en inspraak. Wat een kolder. Als de plannen na 2017 grote bekendheid hadden gekregen was de uitkomst anders geweest. Kijk maar hoe het leeft onder de bevolking.

De gemeente is zand in de ogen gestrooid met het motief dat de dodenakker nodig is voor het onderhoud en behoud van het bos en voor de plannenmakerij. Jaarlijks 50.000 euro zou het moeten kosten. Als iemand de moeite had genomen om achter de cijfers te kijken, had ze gezien dat daar niets van klopt. Wij hebben het laten uitzoeken: hooguit 8.000 euro en dan is eventueel vrijwilligerswerk niet meegeteld.

De Financiers hebben de landgoedeigenaar, de Stichting Beheer Landgoed Kalenberg (BLK) nog aangeboden om gezamenlijk een oplossing te vinden en fondsen te verwerven voor de Stichting. Dat aanbod is door de Stichting BLK afgewezen. De Lochemse politiek is erin getuind. Ze heeft gekozen voor een commercieel ondernemersplan van de landgoedeigenaar.

Deze krijgt een opbrengst van minimaal 3.750.000 euro aan grafgeld in de schoot geworpen. Inderdaad bijna 3,75 miljoen. Dat wil iedereen wel. Hoe is het mogelijk. De Stichting heeft het politieke voordeel gekregen, zonder dat zij er enige serieuze onderbouwing voor heeft hoeven te geven.

De gemeenteraad had er ook voor kunnen kiezen om de alternatieve plannen van Red de Kalenberg en van de groep financiers tijd te gunnen en de honderden stemmers tegen de begraafplaats serieus te nemen. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? De Stichting BLK heeft er alleen maar hooghartig op gereageerd en ons bedreigd met juridische procedures. Desondanks is de aanvrager in een zetel aan zijn miljoenenproject geholpen. Geen fraai stukje politiek om zo’n grote betrokkenheid van de burgers en het mooie en zeer snel ontwikkeld initiatief naast zich neer te leggen.

Desondanks zijn we als Red de Kalenberg ongelofelijk trots dat erin zo korte tijd zoveel is gepresteerd. We voelen ons geruggesteund door de massale reacties, die laten zien dat de Kalenberg zeer waardevol is en zonder begraafplaats behouden had kunnen en moeten blijven. Dat dit in zo’n korte tijd tot stand is gekomen met inspanning van velen is heel bijzonder. Hopelijk krijgen zij alsnog gelijk van de Raad van State. Wij zullen er alles aan doen. Ze zijn nog niet van ons af.