LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem wil niks weten van het idee dat Het Plein de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op zich neemt. Ook mag de gemeenschappelijke ‘sociale dienst’ in Zutphen niet werken aan ‘herijking van de missie’ of een nieuwe visie op het hele sociale domein, zoals in een plan van aanpak staat.

Brede motie
Vijf van de zes fracties in de raad kwamen maandagavond (7/11) met een motie waarin het college wordt opgedragen om ervoor te zorgen dat Het Plein eerder geformuleerde verbeterpunten aanpakt en zich niet bezig gaat houden met zaken waar de gemeenteraden over gaan. Alleen de VVD ondertekende de motie niet. De liberalen hebben er geen vertrouwen in dat de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente Lochem daardoor snel verbetert.

Ambitie
De VVD is ook faliekant tegen het overhevelen van WMO-taken naar Het Plein maar vindt de motie niet ver genoeg gaan. Partner Zutphen heeft de WMO wél ondergebracht bij Het Plein en in het plan van aanpak van de interim-directie staat dat organisatie de ambitie heeft om dit zo goed te gaan uitvoeren dat Lochem er haast niet omheen kan. Erik Haverkort (VVD) ziet de bui al hangen: Het Plein steekt (te) veel energie in het goed uitvoeren van de WMO-taken voor Zutphen dat Lochemers in de bijstand de komende tijd steeds geen verbeteringen zullen merken.

Petten
Haverkort wees op de twee petten die wethouder Jan Kottelenberg volgens hem op heeft. Kottelenberg heeft als lid van het algemeen bestuur van Het Plein het plan van aanpak goedgekeurd en moet nu namens Lochem in Zutphen gaan vertellen dat hij het daar deels toch niet mee eens is. En Lochem heeft de tekst van het plan al een aantal maken laten bijstellen. ,,Het college is met de goedkeuring van het plan van aanpak buiten zijn boekje gegaan”, aldus Haverkort.

De wethouder zei gisteren overigens blij te zijn met de aangenomen motie en dat hij de boodschap van harte gaat overbrengen.