Lochemse huisartsen voeren op 1 juli actie in Den Haag

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De Lochemse huisartsen en veel van hun praktijkmedewerkers gaan op vrijdag 1 juli naar het Malieveld in Den Haag om hun stem te laten horen. Ze willen maatregelen tegen onder meer de enorme werkdruk. Alle verstoringen in de zorgketen leiden tot meer werk voor huisartsen. De praktijken zitten vol, met als gevolg dat veel mensen in het land geen eigen dokte meer hebben. Op 1 juli wordt in Lochem alleen spoedeisende hulp verleend.

De Lochemse huisarts Mathijs Roijé legt uit dat de actiedag in Den Haag vooral is bedoeld om een krachtig geluid te laten horen. En om aan te geven dat de nood hoog is. “We noemen het een actiedag. Wij huisartsen kunnen niet staken, want dat druist in tegen ons principe om mensen die dat nodig hebben altijd te helpen. Dat mag nooit stoppen. Dat we geen hardere actie kunnen voeren versterkt onze onderhandelingspositie niet”, zo zegt hij. Massaal naar Den Haag kan een krachtig signaal zijn.

Zwaarder

Het werk van huisartsen is de afgelopen jaren door allerlei omstandigheden zwaarder geworden. Door corona en de huidige krappe arbeidsmarkt wordt dat nog eens versterkt. Roijé legt uit: “De personeelsproblemen in de thuiszorg zijn een goed voorbeeld van hoe dingen doorwerken bij ons. De betrokkenen organisaties moeten regelmatig nee zeggen bij nieuwe hulpvragen. Dat betekent voor ons dat we veel meer tijd en energie moeten steken om ervoor te zorgen dat onze patiënten wél de zorg krijgen die ze nodig hebben. De tijd die dat kost gaat ten koste van andere patiënten.”

Hij vervolgt: “We zetten er tot nu toe steeds een tandje bij, maar dat kan niet eindeloos doorgaan. De mensen weten meestal niet dat hun dokter vaak na een dagdienst nog een avonddienst draait. Of na een nachtdienst de volgende ochtend gewoon weer verder moeten. In veel sectoren geldt de arbeidstijdenwet. Bij ons is dat niet het geval.”

Wachtlijsten

Ook de door corona ontstane wachtlijsten in de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg werkt door tot in de huisartsenpraktijk. Mensen die moeten wachten op een behandeling of operatie krijgen vaak meer klachten en komen daarmee vaak bij de eigen huisarts terecht.

In Lochem zit nu nog niemand zonder huisarts, maar elders in het land is dat steeds vaker het geval. Omdat huisartsen geen nieuwe patiënten kunnen aannemen zitten bijvoorbeeld alleen al in Enschede zo’n duizend mensen zonder eigen arts. Roijé zegt: “Vaak wordt dat opgevangen door digitale consults. Dat is niet heel persoonlijk en veel oudere patiënten kunnen niet met de techniek van beeldbellen overweg.”

Vergrijzing

De druk op huisartsen neemt ook steeds verder toe door vergrijzing. Mensen leven steeds langer. “De medische sector dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan”, zegt Mathijs Roijé. “De technische vooruitgang zorgt ervoor dat we ouder worden. Naast meer kosten leidt dit ook tot steeds meer werkdruk. Praktijken worden groter en complexer. Dat leidt tot nog meer taken, waardoor je bijna niet meer zonder vervangers kunt werken. Er bestaat een gevoel dat je als maar verder wordt opgejaagd. Een effect is ook dat je minder tijd hebt om je oor te luisteren te leggen bij je patiënten. Terwijl juist da is wat mensen willen: meer tijd en aandacht.”

Hij vervolgt: “Ook wij huisartsen willen meer tijd en aandacht kunnen geven. Er zijn meerdere pilots geweest waaruit blijkt dat uitgebreidere consulten door de huisarts zorgt voor meer tevredenheid bij de patiënt, meer werkplezier bij de huisartsen en bovenal een enorme kostenbesparing oplevert omdat er veel minder verwijzingen nodig blijken te zijn.”

Als het gaat om oplossingen van de problemen valt te denken aan zaken als betere beloning van medewerkers en betere arbeidsvoorwaarden, met name gericht op verlichting van de werkdruk. Verder is de financiering van belang. Sommige huisartsen kunnen momenteel hun huisvesting niet gefinancierd krijgen. “Een probleem is dat de overheid ons graag als ondernemers ziet, maar we mogen niet onze eigen prijzen bepalen”, aldus Roijé.

Opleiding

De problemen worden nog vergroot omdat een toenemend aantal oudere huisartsen het bijltje erbij neergooien en vervroegd met pensioen gaan. Aan de opleiding van jonge artsen ligt het niet. Roijé: “We leiden meer artsen op dan ooit. Er zijn zelfs nog opleidingsplekken vrij bij huisartsen. De enige belemmering is het aantal beschikbare plekken op de universiteiten.”

De timing van de actie in Den Haag heeft te maken met lopend overleg dat moet leiden tot het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA). Daar wordt momenteel aan gewerkt en dat leidt tot belangrijke besluiten over de rol van huisartsen in de zorgketen. De belangenbehartigers van de huisartsen praten mee over het akkoord en door de actiedag willen de huisartsen hen ondersteunen. Daarbij zijn overigens niet alleen mensen uit de sector zelf welkom. Wie de artsen wil ondersteunen is van harte welkom in Den Haag.

Dienst op 1 juli

Op vrijdag 1 juli wordt in Lochem een speciale dienst gedraaid, gericht op spoedeisende zaken. Dus ook herhaalrecepten moeten voor die vrijdag, of na het weekend, worden geregeld. Alle praktijken zijn die dag telefonisch bereik via het gebruikelijke telefoonnummer. Per praktijk is een assistente aanwezig om bellers te woord te staan.

De actiedag in Den Haag vormt het sluitstuk van een actieweek die op 27 juni begint. Meer informatie is te vinden op: www.huisartseninactie.nl.