Aanleg rotonde N346 Almenseweg begint op 30 augustus

0
Kaart van de betrokken locatie (bron: www.gelderland.nl/N346-Zutphen-Lochem.html)

LOCHEM/ALMEN – De Provincie Gelderland start op maandag 30 augustus met werkzaamheden waarbij de kruising Zutphenseweg (N346)/Almenseweg wordt vervangen door een rotonde. De werkzaamheden zijn naar verwachting op zaterdag 23 oktober 2021 klaar. Tijdens de werkzaamheden is de Almenseweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De Zutphenseweg/Lochemseweg blijft wel open.

(NB: De Zutphenseweg of N346 in dit artikel heet op de locatie waar het om gaat formeel Lochemseweg.) 

Om hinder te beperken voert de provincie het werk in drie fasen uit. Eerst wordt de parallelweg ten zuiden van aan te leggen rotonde verlegd. Daarna worden van de Zutphenseweg twee tijdelijke aansluitingen op de parallelweg gemaakt. Vervolgens legt de provincie de rotonde aan. En als laatste verwijdert de provincie de tijdelijke aansluitingen op de parallelweg.

Almenseweg 8 weken dicht

Tijdens de gehele periode is de Almenseweg aan 2 kanten afgesloten, namelijk vanaf de Gazoorweg bij Vorden en de Lage Lochemseweg bij Almen. Verkeer van en naar Almen wordt omgeleid via de N826. Dat is de weg van Laren, via Almen naar Zutphen. Verkeer van en naar Zutphen en Vorden wordt omgeleid via de N319 (Zutphen, Vorden, Ruurlo).

Lochemseweg open

De provinciale Zutphenseweg/Lochemseweg N346 tussen Lochem en Zutphen blijft open. Tijdelijke verkeerslichten leiden gemotoriseerd- en landbouwverkeer vanaf de Lochemseweg via de parallelweg om de nieuw aan te leggen rotonde heen. Op de parallelweg staan afscheidingsblokken die fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden houden.

De ingreep is het gevolg van druk vanuit met name de gemeenten Lochem en Zutphen op de provincie om de kruising beter te beveiligen. Er gebeurden, na een eerdere aanpassing van de kruising, een aantal aanrijdingen plaats. Bij de vorige aanpassing werden middengeleiders aangebracht waardoor het verkeer vanuit Almen en Vorden de kruising in twee keer kan oversteken. Dit bleek niet afdoende.

Advies

De provincie Gelderland doet een beroep op de weggebruikers om zich tijdens de werkzaamheden aan de regels te houden voor de veiligheid van elkaar en de wegwerkers. Het advies luidt: ‘Plan de reis op tijd en zorg voor aangepast rijgedrag. Volg aanwijzingen van verkeersregelaars stipt op. Houd rekening met vertraging en houd rekening met elkaar. Voorkom overlast voor omwonenden door geen sluiproutes te gebruiken.’

Informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/N346-Zutphen-Lochem.nl Voor vragen kan op werkdagen contact worden opgenomen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.