PvdA: ‘Pak bereklauw eindelijk eens aan’

0
Bereklauw langs de Stationsweg in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De PvdA-fractie in de Lochemse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen ingediend over de aanpak van de reuzenbereklauw. Aanleiding is het volgens de partij uitblijven van adequate bestrijding. Dit ondanks een vorig jaar via een motie (met D66 en Meedenken met Lochem) afgedwongen belofte.

Exact een jaar geleden werd de motie door de raad aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om met ingang van 2019 de reuzenbereklauw en de
Japanse Duizendknoop actief en planmatig te bestrijden in de
openbare ruimte.

‘Going business’

Ook werd gevraagd om actieve voorlichting en ondersteuning te geven aan particulieren,
bedrijven en instanties die op hun grond geconfronteerd worden met de beide plantensoorten. Wethouder Eric-Jan de Haan liet toen weten dat de bestrijding van reuzenbereklauw ‘going business’ is. De PvdA wil nu weten wat de wethouder hiermee heeft willen zeggen.

Serieus

Ook willen de sociaaldemocraten weten wat it jaar tot nu toe concreet is gedaan. En tenslotte volgt de vraag of het college bereid is om serieus werk te maken van de bestrijding van de reuzenbereklauw in de openbare ruimte? En zo ja, wat het doel is en hoe snel dit bereikt zou moeten worden.

Circulus Berkel

De wethouder meldde destijds dat de bestrijding van de invasieve exoten, waartoe zowel de berenklauw als de Japanse Duizendknoop behoren, staat beschreven in de werkzaamheden van Circulus Berkel.

De PvdA schrijft nu: ‘Inmiddels zijn we een jaar verder. En het lijkt er op dat de reuzenbereklauw meer dan ooit groeit en bloeit in de gehele gemeente. Bestrijding lijkt in zijn geheel niet, maar zeker niet voortvarend, plaats te vinden.’

Bij station Lochem

De reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum) groeit in Lochem onder meer tussen het station en de spoorwegovergang in de Grote Drijfweg. Daar staan ook nu flink opgeschoten exemplaren (hoofdfoto). Daar is echter ook te zien dat er recent pogingen zijn ondernomen om de plant te bestrijden. Zowel de weg- als de spoorberm zijn kort geleden gemaaid. Dat is ook te zien aan de resten van vernietigde planten.

Als paddenstoelen

Na een recente maaibeurt schiet de jonge bereklauw alweer uit de grond van de berm aan de Stationsweg (foto: LochemsNieuws)

In de berm langs de weg schieten de jonge uitlopers echter alweer als paddenstoelen uit de grond (foto hiernaast). De reuzenbereklauw overwoekert alles wat in de buurt komt en verdringt hiermee inheemse plantensoorten. Voor mensen is het sap van de plant gevaarlijk. Het is erg schadelijk voor de ogen en de huid. Wie in aanraking komt met het vocht van de plant kan nog lange tijd daarna, bij blootstelling aan zonlicht, terugkerende klachten krijgen als rode vlekken, pijn en jeuk.

Bestrijding verplicht

Sinds augustus 2017 is bestrijding van de plant in alle landen van de Europese Unie verplicht. De soort staat sindsdien op de Unielijst van invasieve soorten. Op de lijst staan overigens naast planten ook dieren, zoals de muskusrat en de nijlgans.

Subsidie provincie

Om de kosten hoeft de gemeente de bestrijding niet te laten. Sinds begin mei betaalt de provincie 95% van de kosten die de bestrijding van invasieve exoten met zich meebrengen. De provincie pakt zelf de bestrijding op van soorten die nog maar weinig voorkomen of die nieuw zijn. Voor een aantal invasieve soorten die wel al wijdverspreid zijn, is nu de subsidieregeling opgesteld. LochemsNieuws schreef er eerder over (LINK).

Gebiedsplan

De provincie wil de bestrijding buiten de natuurgebieden ook stimuleren. Gemeenten en waterschappen kunnen daarom een bijdrage van 10.000 euro krijgen als ze een gebiedsplan opstellen om de vijf wijdverspreide exoten aan te pakken.

De reuzenbereklauw (foto: LochemsNieuws)