PvdA Lochem: ‘Geen 4 miljoen voor snel internet buitengebied’

1
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De PvdA in Lochem wijst in een persbericht nogmaals op de grote risico’s die de gemeente Lochem dreigt te nemen met de aanleg van een leeg buizenstelsel voor snel internet in het buitengebied. De onzekerheid, nieuwe technieken én het feit dat het bedrijf CIF in 2019 wellicht toch nog glasvezel gaat aanleggen in Lochem maken een investering van 4 miljoen euro tot een waagstuk, zo vinden de sociaal-democraten.

Eind 2019
De PvdA is in het persbericht vrij stellig over het feit dat CIF ein 2019 alsnog wil beginnen met de aanleg van glasvezel. Desgevraagd zegt fractielid Jos Israel dat dit gewoon in de stukken staat die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. In het plan ‘De gemeente neemt de leiding’ van 7 Achterhoekse gemeenten staat letterlijk: ‘CIF geeft slechts een zachte ‘verwachting’ weer dat dit eind 2019 mogelijk het geval zal zijn, maar het niet (laten) uitkomen van die verwachting heeft voor hen geen enkel gevolg.’

Niets concreets
Een woordvoerster van het college zegt dat CIF wel heeft aangegeven dat het na de zomer bekend wil maken óf zij een ‘nieuw’ cluster in de Achterhoek gaan aanleggen en in welke gemeente(n). ,,Er is dus nu nog niets concreets te zeggen of en wanneer Lochem zou worden aangesloten door CIF. Ons standpunt blijft dan ook onveranderd, namelijk dat wij zelf de leiding nemen in het aanleggen van een basisvoorziening (het buizenstelsel – red.) dat door iedere marktpartij kan worden gehuurd”, aldus dus woordvoerster.

Alle opties open
De gemeente stelt verder dat elke marktpartij nog steeds de mogelijkheid heeft om zelf een totaalnetwerk aan te leggen als zij dat willen. ,,Wij houden dus alle opties open.”

4 miljoen
Het college vroeg de gemeenteraad vorige maand 180.000 euro voor de verdere uitwerking van het buizenplan. De coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en D66 gingen een forse stap verder door ook alvast 4 miljoen uit de reserves ‘klaar te leggen’. Dat zou de aanleg ongeveer gaan kosten, zo beraamde het college.

Staatssteun
De PvdA-fractie stemde tegen en dringt aan op geduld zodat geen onnodige risico’s worden genomen. De partij zegt zich echt bezorgd te maken sinds bleek dat het college geen antwoorden kon geven op vragen over mogelijk verboden staatssteun en over de technische en financiële risico´s. Die zijn volgens de PvdA niet in detail onderzocht.

Huur
Bij de presentatie van hel plan door de 7 gemeenten in de Achterhoek, waaronder Zutphen en Bronckhorst, werd juist benadrukt dat een groot voordeel is dat van ongeoorloofde staatssteun geen sprake is. Bedrijven die gebruik willen maken van de buizen moeten daarvoor huur betalen waardoor de investering terugverdiend kan worden, zo is het idee. Van ‘cadeautjes’ zou dus geen sprake zijn.

Tijdwinst
De sociaal-democraten vinden de inspanningen van de college voor snel internet in het buitengebied op zichzelf uitstekend. De kans dat CIF het Lochemse buitengebied toch op eigen kracht gaat aansluiten en andere technieken die zich aandienen – zoals 5G draadloos internet – maken het plan echter te risicovol, zo vindt de PvdA. De fractie betwijfelt verder of het buizenstelsel veel tijdwinst gaat opleveren.

Fantasie
Dat het college de investering over een periode van tientallen jaren terug denkt te verdienen vindt de PvdA getuigen van al teveel fantasie. De kans dat (snel) internet tot in lengte van jaren via een glasdraadje door de grond gaat acht de partij erg klein. De mogelijk slechts geringe tijdswinst die met het plan kan worden gerealiseerd zorgt ervoor dat de hoogste kosten en de grootste risico’s voor de gemeente zijn, zo vindt de PvdA.

Wachten
De partij vindt de ‘blanco cheque’ die de coalitiepartijen nu hebben verstrekt niet goed. Het persbericht besluit met: ‘De PvdA luistert naar het bedrijf CIF… Nog twee jaar wachten, geen risico´s en geen kosten voor de gemeente, helemaal niets! Prima toch!’

1 REACTIE

  1. Het aanleggen van lege mantelbuizen kent diverse risico’s. Allereerst kennen glasvezelexploitanten verschillende richtlijnen voor materialen en kwaliteitseisen. Je kunt dus niet zomaar iets in de grond leggen. Wat voor de een voldoet, voldoet voor de ander niet. Ten tweede zijn er verschillende aansluit/netwerkmodellen die ook weer andere eisen stellen aan de configuratie van de mantelbuizen. Eigenlijk kun je het pas aanleggen nadát er engineering heeft plaatsgevonden door de partij die het gaat huren. Partijen als Cif en Reggefiber willen bovendien netwerkeigendom en zijn niet happig op het huren van infrastructuurdelen van derden.
    Tegelijkertijd is blindstaren op draadloos internet ook geen optie. Voor data-kritische diensten als zorg-op-afstand, remote health monitoring en andere diensten waarbij de ononderbroken kwaliteit van de datastream essentieel is, zal draadloos internet nooit een afdoende alternatief zijn, gewoonweg omdat deze soort verbinding per definitie instabiel is. Bij toepassingen die data bufferen (Netflix, Youtube) of die geen grote bandbreedte nodig hebben (e-mailen, surfen) is 4G/5G wel een prima oplossing. Maar zeker in het buitengebied zullen toepassingen op afstand belangrijker worden, dus is een fysieke glasvezelinfrastructuur essentieel.
    Goed dus dat de gemeente hier een doorbraak in wil realiseren, maar doe dat wel in overleg met en op basis van harde afspraken met de beoogde leverancier.

Comments are closed.