PvdA: ‘Lidl naar Hanzeweg; woningen op Gasfabriekterrein’

0
Een sheet uit een presentatie van plannen voor de nieuwe Lidl (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De Lochemse PvdA verzet zich tegen de bouw van een ‘mega-Lidl’ op het Gasfabriekterrein. De fractie heeft dit vertaald in een alternatief plan en stelt voor om woningen en parkeergelegenheid voor het centrum te realiseren aan de Julianaweg en de Lidl te verbannen naar de Hanzeweg.

Voorstel
De sociaal-democraten gaan in de raadsvergadering van 12 februari een poging wagen om een meerderheid achter het voorstel te krijgen. In een persbericht constateert de partij zelf al dat ze nu nog betrekkelijk alleen staan in hun opvattingen. Alleen GroenLinks liet eerder weten ook tegen de vestiging van Lidl in een woonomgeving te zijn.

Lidl-van-de-toekomst
Er zijn plannen voor een Lidl-van-de-toekomst in Lochem. Dat is een fors grotere winkel (2300 m2)dan wat we van de huidige filialen gewend zijn. Bekijk hieronder een video van de opening van de eerste Lidl-nieuwe-stijl in het Belgische Geel.

Lees verder onder de video

Woongebied
De PvdA vindt de winkel met bijbehorende parkeergelegenheid te massaal voor de locatie in een woongebied. Ook het aantal verkeersbewegingen zorgt mogelijk voor overlast, zo wordt gevreesd. Gesproken wordt van 15.000 verkeersbewegingen per week.

Hanzepoort
Een verplaatsing van Lidl naar de Hanzeweg – tussen de Aldi, Te Koppele en de Berkel heeft de nodige voeten in de aarde. Dat zou namelijk het plan Hanzepoort dat momenteel in procedure is doorkruisen. Het gaat om 40 woningen met kleinschalige bedrijvigheid aan huis. Het plan is om dit in twee fasen te ontwikkelen. De PvdA wil voorkomen dat het bestemmingsplan Hanzepoort door de raad wordt vastgesteld. Dat zou de komst van Lidl blokkeren.

Als het gaat om de Hanzepoort heeft de gemeente Lochem te maken met private partijen. Bouwbedrijf Kreunen en grondeigenaar Renoware zijn de initiatiefnemers.

Omwonenden
Omwonenden van Julianaweg, Tuindorp en de Noorderbleek hebben al protest aangetekend tegen de winkel. Het conceptplan is daarop al enigszins aangepast. Zo is de grote blinde achtermuur van het pand iets verplaats zodat er meer ruimte blijft voor een groengordel. Verder is het pand waar nu de winkel Country Lochem is gevestigd toegevoegd aan het plangebied. Dat geeft eventueel de mogelijkheid om meer ruimte te scheppen als de betrokken partijen het daarover eens worden.

Oproep
De PvdA roept iedereen die een mening heeft over het idee om de Lidl aan de Hanzeweg te bouwen dit te delen via: fractiepvdalochem@gmail.com.
De discussie wordt in de raadsvergadering van maandag 12 februari vervolgd.