Flexwoningen Zutphenseweg vanaf eind oktober beschikbaar

0
Zo gaat het tijdelijke woonwijkje aan de Zutphenseweg eruit zien (beeld: Hodes huisvesting in opdracht van gemeente Lochem)

LOCHEM – Als alles volgens plan verloopt zijn de aan de Zutphenseweg geplande 22 flexwoningen eind oktober klaar voor bewoning. De gemeente dient de Omgevingsvergunning eind maart in. Hodes Huisvesting modulair en circulair bouwen uit Goor gaat de 22 flexwoningen leveren. Deze zijn bestemd voor Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Een verbouwing van bestaande gebouwen op het terrein moet nog worden aanbesteed.

Aan het plan wordt sinds juni 2023 gewerkt. Toen werden omwonende op de hoogte gebracht. Er werd een klankbordgroep ingesteld met omwonenden en vertegenwoordigers van Staring College en zwem- en sportcentrum de Beemd. Er waren tot nu toe drie bijeenkomsten en in maart volgt de vierde en laatste.

Inbreng

Wethouder Wonen Marja Eggink: “Als gemeente zijn we blij met de inbreng die omwonenden wilden leveren. Het college is zich er zeer van bewust dat omwonenden zich overvallen voelden door het nieuws dat op deze plek tijdelijke woningen komen. Toch zijn we met elkaar in gesprek gekomen en was het mogelijk om vanuit wederzijds begrip het plan aan te passen. Dat is een compliment aan alle betrokkenen”.

Omwonenden hadden de wens om het groen tussen de Beemd, Staring College en de Vogelwikke ongemoeid te laten. Dit is gelukt. De flexwoningen met verdieping komen aan de kant van De Beemd. De laagbouw aan de kant van de Vogelwikke. Rondom het wijkje komt groen. De buurt denkt mee over de invulling van het groen tijdens een nog te plannen bijeenkomst. Omwonenden kozen ook de kleur van de woningen.

Verbouwing

Op het terrein komen in totaal 22 wooneenheden. Het bestaande huis aan de Zutphenseweg is verbouwd voor een gezin dat een verblijfsvergunning kreeg. In het bijgebouw achter de woningen komen 2 appartementen en 3 appartementen in de bestaande bungalow. De verbouwing tot appartementen kan starten, zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond. Die procedure begint op korte termijn. De aanbesteding van de flexwoningen is al achter de rug.

Als de aanvraag voor de Omgevingsvergunning eind maart wordt ingediend zou deze half mei kunnen worden verleend. Dan start de bezwarentermijn. Afhankelijk van eventuele bezwaren kunnen de flexwoningen vanaf juli worden geplaatst. De afbouw begint dan na de zomervakantie. Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste bewoners eind oktober terecht.

Tijdelijk

De woningen zijn tijdelijk, voor de duur van 10 jaar. Ze zijn nodig voor Oekraïense vluchtelingen die de gemeente opvangt op plekken die op termijn niet meer beschikbaar zijn. Ook zijn er 5 woningen voor mensen die om andere redenen dringend een huis nodig hebben. Gemeente Lochem is eigenaar van de woningen en woningcorporatie Viverion gaat ze verhuren.

Bekijk HIER (website gemeente) meer informatie over he plan.

De gevels van de flexwoningen
(beeld: Hodes huisvesting in opdracht van gemeente Lochem)